Lokalna samouprava

RRA Jug: Objavljen Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice

RRA Jug obaveštava da je objavljen Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice, u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2022. godini, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

  1. Paket usluga za mlade obuhvata pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne/više specijalizovanih obuka i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka „Obuka za početnike u poslovanju” je obavezna za potencijalne i preduzetnike koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.
  2. Paket usluga za žene preduzetnice obuhvata pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka „Obuka za početnike u poslovanju” je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Javni poziv je otvoren do 10. 05. 2022. godine.

Savetodavne usluge, obuke i mentoring su potpuno besplatni za korisnike.

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge  imaju:

  1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica, starosti od 18 do 35 godina, koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika);
  2. Mladi preduzetnik/preduzetnica, starosti od 18 do 35 godina koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina, (U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina) i koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

3. Žene preduzetnice, koje imaju koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti ženada je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge i čiji privredni subjekt ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Više informacija o ovom Javnom pozivu možete naći na sledećem linku:

https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-sprovodenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice-1

 Svi zainteresovani za prijavu, mogu se obratiti Kancelariji RRA Jug u Pirotu putem mejla na adresu [email protected]  ili na broj telefona 0605600180.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker