Lokalna samouprava

Rok za prijavu dece za besplatne udžbenike ističe 15. aprila

O b a v e š t e nj e

Podsećamo korisnike materjalnog obezbeđenja Centra za socijalni

rad u Pirotu i Službe za brigu o deci Grada Pirota na korišćenje prava

na besplatne udžbenike za školsku 2017/18 godinu.

Roditelje dece koja trenutno pohađaju pripremnu nastavu tj. roditelje

dece budućih prvaka da u istom periodu, oni koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava po bilo kom osnovu (korisnici materjalnog obezbeđenja porodice ili “treće dete” u porodici) prijave svoju decu u Gradski uslužni centar kancelarija broj 52 radi upisa u evidenciju.

R  O  K

PODNOŠENjA ZAHTEVA ZA BESPLATNE UDžBENIKE

januar –    16. april    2018. god.

Napominjemo i upozoravamo roditelje, da nakon ovog perioda,

neće moći ostvariti pravo na besplatne udžbenike.

Sva bliža obaveštenja možete dobiti u Gradskom uslužnom centru kanc. br. 52,

ili na tel. 30 55 52, u Odseku za učenička pitanja Grada Pirota.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker