Gradska hronika

Rodno zasnovano nasilje u stalnom porastu

Prema podacima Centra za socijalni rad, od početka godine prijavljena su 93 slučaja porodičnog nasilja, 10 slučajeva više u odnosu na isti period prošle godine. Broj prijava porodičnog nasilja u stalnom je porastu u poslednjih nekoliko godina.

Prošle godine bilo je 166 prijava porodičnog nasilja što je za trećinu više u odnsu na 2020. godinu. Prijave se uglavnom odnose na bračne ili vanbračne partnere a dominiraju prijave za fizičko nasilje. Prošle godine  prijavljena su  72 slučaja psihičkog nasilja dok nije zabeležen ni jedan slučaj ekonomskog i seksualnog nasilja. Nasilje uglavnom prijavljuju žene iz urbanih sredina što nije uobičajeno za žene sa sela, tako da samo 30 % od ukupnog broja prijava dolazi iz ruralnih područja.

 

Rodno zasnovano nasilje je Svetska zdravstvena organizacija prepoznala kao jedan od vodećih javno zdravstvenih problema u Srbiji, jer je i na republičkom nivou nasilje nad ženama u stalnom porastu.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker