Gradska hronika

Rezultati istraživanja nevidljivog rada u kući, polazna osnova za unapređenje javnih politika koje doprinose boljem položaju žena

Udruženje građana Ternipe organizovalo je završnu konferenciju projekta  “Nevidljivi rad žena u domaćinstvu: prepreka ili podsticaj za rodnu ravnopravnost?”  koji je relizovan pod  pokroviteljstvom nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) uz podršku GIZ-a, nemačke Organizacije za međunarodnu saradnju. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja do kojih se došlo tokom trajanja projekta a koji će biti polazna osnova za kreiranje I unapređenje javnih politika koje doprinose boljem položaju žena u društvu.

Marina Babović, savetnica u GIZ-u naglasila je da je ovo drugo istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji i da je neplaćeni ženski rad u domaćinstvu i dalje nedovoljno istražena tema o kojoj se malo govori i malo zna. “Ovo istraživanje pokazuje da je  neplaćeni rad žena,  povrh osnovnog  posla za one žene koje su zaposlene, od 3 do 5 sati dnevno u toku dana. Ako spojimo sa radnim vremenom dolazimo do nekih 11 do 13 sati koliko žena radi u toku jednog dana. Ovakvi projekti u stvari daju priliku da mi planiramo aktivnosti kao Nemačka razvojna saradnja i da možemo da podržimo ne samo organizacija civilnog društva, već i lokalne samouprave u projektima koji oni osmisle.  O tome koliko je  ova tema bitna govori nam i  podatak da je  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog osnovalo radnu grupu za izradu pravilnika o izračunavanju cene neplaćenog rada, što je naša država po zakonu i Strategije rodne ravnopravnosti  u obavezi da ima” – istakla je savetnica GIZ-a i najavila da se prvi rezultati očekuju već u toku neredne godine.

Koordinatorka Projekta, Silvija Nešć, naglasila je da će podaci koji su dobijeni tokom istraživanja biti polazna osnova za kreiranje predloga i preporuka za unapređenje položaja žena.  “Ovo je dobra polazna osnova za sva strateška dokumenta, strategije,  akcioni planovi ili  priručnici. Kroz istraživanje smo dobili  različite podatke koji su značajni  za dalji rad svih tih ženskih organizacija. Ono što je za nas važno, mi smo zaključke i preporuke predočili i gradskoj upravi, odnosno odeljenju za van privrednu delatnost” – rekla je Silvija Nešić, koordinatorka projekta.

U projektu je učestvovalo 514 ispitanica kroz onlajn anketu i 70 žena u fokus grupama. Irena stojanović , ekspertkinja za zanlizu podataka kaže da je generalni zaključak istraživanja, na osnovu kojih se moze raditi na unapređenju politika rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, jeste najpre rušenje stereotipa da je rad u kući isključivo ženski rad i da je samo žena nadležna za poslove u kući. Prema njenim rečima podaci su pokazali da je neophodna podela poslova u  kući kao novčana naknada za takozvani nevidljivi rad u kući.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker