Lokalna samouprava

Rezimiran rad republičkih inspekcija u drugom kvartalu godine

U Pirotskom uprvanom okrugu predstavljen je izveštaj o radu republičkih inspekcijskih službi za drugi kvartal 2021. godine. Načelnica Pirotskog okruga, Dragana Tončić, saopštila je podatke o radu pojedinih inspekcija. Prema izveštaju Veterinarske inspekcije, u periodu april – jun ove godine, obavljen je vanredni nadzor u pet poljoprivrednih gazdinstva radi uzimanja i ispitivanja uzoraka na afričku kugu svinja, neškodljivo uklanjanje leševa i dezinfekciju. Tim povodom nije dokazano prisustvo virusa na afričku kugu svinja. U lovištima “Jerma”, “Ponišavlje”, “Vidlič” i “Suva planina”, u posmatranom periodu, potvrđeno je prisustvo virusa kod ukupno sedam uginulih divljih svinja na šest lokacija. U ovom periodu ukupno su sačinjena 304 zapisnika, doneto je 76 rešenja i podneta su 73 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Kada je reč o Ministarstvu zaštite životne sredine inspekcija je obavila 46 nadzora, 7 redovnih kontrola, 37 vanrednih i dve obične. Napravljeno je 12 službenih beleški, izdata su dva rešenja i dopisa i procesuirane su dve prekršajne prijave kod dva subjekta. Poljoprivredna inspekcija je imala 33 kontrole, od toga su podnete dve krivične prijave. Turistički inspektor je imao redovne i vanredne kontrole poštovanja protivpandemijskih mera u ugostitetljskim objektima i objektima za smeštaj. Obavljena je 41 kontrola, doneto je 10 rešenja upravnih mera o otklanjanju nepravilnosti, jedna zabrana o obavljanju delatnosti i podnet je jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Tržišna inspekcija i dalje ima kao prioritet proveru primene protivpandemijskih mera, a ostale kontrole se odnose na zaštitu prava intelektualne svojine, prometa svih vrsta roba u prodavnicama i slično. Šumarsko lovna inspekcija imala je 31 kontrolu i tom prilikom je oduzeto 39 metara ogrevnog drveta i podneto je 12 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka zbog bespravne seče i promet posečenog drveta. Podnete su 4 krivične prijave protiv lica koja su vršila čistu seču, odnosno pustošenje šume rekla je, pored ostalog, načelnica Okruga, Dragana Tončić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker