Lokalna samouprava

Rekonstrukcija sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota

Grad Pirot raspisao je poziv u kome se traži privatni partner u projektu javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i održavanje sistema javnog osvetljenja. Održavanje celokupnog sistema javnog osvetljenja u gradu Pirotu vrši JP „Komunalac“ Pirot kao poverenu komunalnu delatnost. Održavanje sistema osvetljenja koje sprovodi Grad, odnosno JP „Komunalac“ Pirot, obuhvata zamenu izvora svetlosti – sijalica, zamenu sijaličnih grla, zamenu stakla na svetiljkama, zamenu armature, ugradnju sklopova svetiljki i, po potrebi, proširivanje sistema.

Pirot već nekoliko godina čini ozbiljne korake u oblasti zaštite životne sredine i održivog energetskog razvoja. Posebno je bitno prvo  javno-privatno partnerstvo koje je uradio Pirot, za ugovorno isporučivanje toplotne energije koje je obuhvatilo i rekonstrukciju kotlarnica u četiri škole i uvođenju biomase, što se ispostavilo kao odličan potez, rekao je Vasić.

Za nas je jako važan projekat unapređenja sistema javnog osvetljenja. Očekivani rezultat sprovođenja projekta je uspostavljanje savremenijeg, enegetski efikasnijeg i jeftinijeg sistema javne rasvete. – istakao je Vasić za ugledni energetski portal Balkan Green Energy News.

S obzirom da su postojeći izvori svetlosti sa živom visokog pritiska veoma osetljivi na fluktuacije napona u mreži dešava se da značajan deo svetiljki radi sa smanjenim kvalitetom rada, odnosno ne obezbeđuje dovoljan nivo osvetljenosti. U delovima sistema gde se upravljanje vrši foto ćelijama često se javlja problem zaprljanosti fotoćelija što prouzrokuje izostanak isključivanja sistema danju i nepotrebnu potrošnju električne energije.

U sistemu javnog osvetljenja u gradu Pirotu dominiraju zastareli izvori svetlosti sa živom visokog pritiska (~55%) u sklopu sa svetiljkama lošeg kvaliteta. Veoma efektna mera energetske efikasnosti za ovakve sisteme je modernizacija javne rasvete, odnosno zamena ovih izvora svetlosti i zastarelih svetiljki efikasnim izvorima svetlosti sa natrijumom visokog pritiska u sklopu sa kvalitetnim svetiljkama. Ova mera je sa tehničkog aspekta jednostavna, a njeni efekti su vrlo očigledni za korisnike.

Projektom rekonstrukcije sistema javnog osvetljenja grada Pirota predviđena je zamena svetiljki sa inkadescentnim i HPM izvorima modernim svetiljkama sa efikasnim optičkim blokom, visokim stepenom mehaničke zaštite i zaptivanja u sklopu sa efikasnim izvorima svetlosti. Ukupni kapacitet novoprojektovanog sistema iznosi 504 kW, stoji na sajtu Komisije za javno privatno partnerstvo, pri ministarstvu privrede Vlade Republike Srbije.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker