Rekonstrukcija dvorišta OŠ “Dušan Radović” pri samom kraju