Ostale vesti

Regionalna deponija: Studijska poseta zemljama EU

Predstavnici JKP Regionalna deponija Pirot učestvuju u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji sprovodi projekat ’’Platforma za cirkularnu ekonomiju za održivi razvoj u Srbiji’’, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Cilj projekta je izgradnja  strateškog partnerstva sa zainteresovanim stranama radi ostvarenje napretka u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.

Jedna od predviđenih aktivnosti projekta je i studijska poseta zemljama EU, radi upoznavanja sa najboljim praksama u odlaganju i tretmanu biodegradabilnog otpada, u kontekstu cirkularne ekonomiju. Studijska poseta predviđa obilazak postrojenja za tretman biodegradabilnog otpada, kao i sastanke sa predstavnicima relevantnih institucija u Sloveniji, Austriji i Mađarskoj.

S tim u vezi, pošto je JKP Regionalna deponija Pirot prepoznata kao relevatna od strane Ministarstva zaštite životne sredine za oblast cirkularne ekonomije, predstavnici ovog preduzeća trenutno su u studinskoj poseti u gradu Graz u Austriji gde će se upoznati sa načinom tretiranja biodegradabilnog otpada. Prethodnih dana su posetili postrojenja za upravljanja otpadom u Ljubljani i Mariboru gde je akcenat stavljen upravo na cirkularnu ekonomiju, a iz čega se moglo videti da je način na koji ove zemlje upravljaju otpadom održiv. U toku sutrašnjeg dana delegacija iz Srbije će posetiti i Segedin.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker