Lokalna samouprava

Regionalna deponija ostvarila dobit od oko osam miliona dinara u ovoj godini

Procenjena dobit JKP Regionalna deponija Pirot u 2018. godini je oko osam miliona dinara, kazao je za TV Pirot direktor Nebojša Ivanov. Iz dobiti će se nastaviti ulaganje u izgradnju druge ćelije deponije koja treba da dugoročno osigura sistem deponovanja smeća u Pirotskom okrugu.

-Ova godina je bila uspešna, ugrađeni su pijezometri za praćenje kvaliteta podzemnih voda a analize su pokazale da nema negativnog uticaja na životnu sredinu, postavljen je onlajn sistem za praćenje kvaliteta podzemnih voda, ugovoreno je postavljanje automatske meteorološke stanice koja bi trebalo do kraja januara da profunkcioniše. Pirotski okrug je i jedan od četiri okruga kome su odobrena sredstva iz IPA fondova EU za uvođenje primarne selekcije i izgradnju linije za sekundarnu separaciju otpada-kazao je direktor Ivanov. Na Regionalnu deponiju Pirot ove godine odloženo je oko 30.000 tona komunalnog otpada. 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker