Lokalna samouprava

Realizacija budžeta veoma dobra, u narednoj godini bez povećanja poreza

Jedna od važnijih tema današnje sednice Gradskog veća jeste realizacija budžeta za period od 1. januara do kraja septembra ove godine. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, je istakao da je zadovoljan realizacijom, prihodna strana je imala dobro ostvarenje. On je istakao da grad nema kredita, da je bez zaduženja, a prosečna likvidnost je oko 600 miliona dinara. Ono što je, takođe, važno grad omogućava maksimalnu transparentnost javnih finansija. Načelnica Odeljenja za privredu i finansije, Ivana Malinović, kaže da je realizacija budžeta za period od devet meseci 81 posto i da je zadovoljna kako se izvršava prihodna strana budžeta. 

Rashodna strana je na oko 55 posto i u odnosu na prošlogodišnji izveštajni period, ukupno, beleži se bolje ostvarenje. Najveća izdvajanja na rashodnoj strani odnose se na sanaciju Opšte bolnice i isplatu PDV-a. Kada je reč o odlukama o porezu na imovinu važno je da se donesu kako bi se primenjivale u narednoj godini. Odluka o zonama je doneta u skladu sa zakonskim odredbama. Nadležna komisija imala je četiri predloga i na kraju je doneta odluka da se sela podele na dve zone, ali predlog da se grad proširi jednom zonom nije prihvaćen, jer bi to imalo negativne finansijske efekte na poreske obveznike pošto bi plaćali veći porez. Prosečne cene su donete na osnovu trostrukog prometa, a gde nije bilo prometa uzimana je cena iz granične zone. Cene su uglavnom na istom nivou kao i prošle godine, pogotovo za grad gde poreski obveznici neće plaćati veći porez, rekla je, pored ostalog, Ivana Malinović.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker