Lokalna samouprava

Razvojna savetovališta za unapređenje dečje dijagnostike

Ovih dana u Ministarstvu zdravlja, na sastanku sa direktorima domova zdravlja iz cele Srbije, razgovaralo se o unapređenju dečje dijagnostike. Dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja u Pirotu kaže je pre više od pet godina Ministarstvo zdravlja sa UNICEF – om pokrenulo veliki projekat pod nazivom “Stimulacija ranog razvoja” sa akcentom i na marginalizovanim grupama koje su u ranom zbrinjavanju najmlađe dečje populacije bile donekle zapostavljene. U tom projektu su aktivno učestvovali i pedijatri iz Pirota i ostvareni su dobri rezultati u smislu obuhvata dece i metodologije rada. 

Na završnoj konferenciji UNICEF – a, sticajem okolnosti, učestvovao je i direktor pirotskog Doma zdravlja, Dr Radovan Ilić. Konferenciji, na kojoj se razgovaralo o rezultatima i zapažanjima tokom realizacije projekta, prisustvovao je i predsednik Republičke stručne komisije za pedijatriju.

“Zaključeno je tom prilikom da je šarolika situacija organizacije rada pedijatrijske službe i obuhvata dece. Čitav taj proces, tada, radio se u okviru razvojnih savetovališta. Ona su formirana u Predškolskim dispanzerima za decu do šest godina. Pirotska pedijatrija ne ispunjavajući normative koji se odnose na broj dece koja treba da gravitiraju prema toj Službi nije imala, i dan danas nema formirano Razvojno savetovalište. Istakao sam taj problem skrećući pažnju na nejednaku dostupnost tog oblika zdravstvene zaštite prema dečjoj populaciji. U pozadini toga je administrativni deo koji nije omogućio formiranje savetovališta. A, ta savetovališta su zapravo nastavak nekadašnjeg rada naših savetovališta u okviru pedijatrijske populacije koja datiraju još iz šesdesetih godina, poznate Čupićeve pedijatrijske škole, koja su vrlo uspešno radila”- kaže dr Ilić.

radovan ilic dom zdravlja

Prema rečima dr Ilića na sastanku u Ministarstvu zdravlja je naznačeno da se planira formiranje ovih savetovališta u sedištima upravnih okruga. Ona bi pružala usluge najmlađoj populaciji za teritoriju Okruga.

“To je bila i moja ideja koju sam prezentovao UNICEF-u i biće mi drago ukoliko je ovo što se danas događa odraz mog mišljenja koje sam javno izneo. To bi i te kako značilo deci najmlađe populacione grupe kojoj treba ozbiljniji pristup u cilju ranog otkrivanja razvojnih anomalija i blagovremenog pristupa lečenju, to jest korekciji. U krajnjem slučaju ta stimulacija ranog razvoja je pokazala da daje vidne rezultate u razvoju najmlađe populacije. Ministarstvo zdravlja je predložilo i sastav timova koji će raditi u razvojnim savetovalištima gde se pored pedijatra nalaze i zdravstveni saradnici – defektolog, pedagog, logoped, dečji psiholog. To bi bio stručni pristup deci sa razvojnim anomalijama, ali i ne samo njima. Dakle, jedan timski rad može da da najbolje rezultate.”

Dr Ilić je rekao da je ovo još uvek početak, s obzirom da nisu usvojeni novi normativi i smanjenje limita broja dece. Obaveza Doma zdravlja je da obavesti Ministarstvo zdravlja šta se poseduje od timova i da se precizira budući sastav tima Razvojnog savetovališta u skladu sa predlogom resornog ministarstva.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker