Lokalna samouprava

Razmatran Nacrt idejnog rešenja zgrade “Bela mačka”

Krajem prošle nedelje stučnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu predstavili su Nacrt idejnog rešenja objekta “Bela mačka” u Pirotu. Početkom prošle godine sa Zavodom je postignut dogovor oko izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju objekta. Ugovorom je definisana dinamika daljih aktivnosti, a prvi korak je izrada Idejnog rešenja. Nacrt idejnog rešenja je urađen i predstavljen Gradskoj upravi, Odeljenju za urbanizam i ustanovama čiji je osnivač grad Pirot – Turističkoj organizaciji i Muzeju Ponišavlja.

Prema rečima Bojana Ranđelovića, pomoćnika gradonačelnika Pirota za vanprivredu, Nacrt idejnog rešenja “Kompleks Bela mačka” , budući Muzej ćilimarstva, sastoji se od četiri objekta.

“Prvi i najveći je Konak kao reprezentativni objekat. Sastoji se od podrumskih prostorija i sprata. To je glavna zgrada u kojoj će se izlagati eksponati pirotskog ćilima. Drugi objekat je pomoćni stambeni objekat koji će takođe biti u svrsi promocije ćilimarstva i drugih kulturnih i turističkih potencijala. Treći je ekonomski objekat koji se nalazi na severnoj strani. Reč je o prizemnom objektu gde bi se nalazila radionica za izradu pirotskog ćilima. Četvri objekat je privremeni objekat koji je nekada služio kao ambar. Idejnim rešenjem njegova namena je da bude nadkriven i da služi posetiocima kao odmorište. Na nacrt idejnog rešenja stručnjaci su dali svoje sugestije. Naime, predloženo je da se za Turističku organizaciju obezbedi jedna prostorija u Konaku, i jedna prostorija sa biletarnicom i suvenirnicom za potrebe Muzeja Ponišavlja. U drugoj, pomoćnoj stambenoj zgradi obezbediće se kancelarijski prostor za kustose Muzeja. U podrumskoj prostoriji tog objekta, na površini od oko 60 kvadrata, biće sala za kulturne manifestacije. Naša su očekivanja da kompleks “Bela mačka” bude ne samo gradski već i regionalni kulturno turistički i obrazovni centar”- rekao je Ranđelović.

Na osnovu datih sugestija očekuje se izmena Nacrta idejnog rešenja, i on će biti dostavljen Upravi grada do sredine marta kako bi se dala saglasnost. Do jula ove godine trebalo bi da se završi Idejni projekat za rekonstrukciju objekta kada će se znati i predračunska vrednost budućih radova. Treba reći i to da je zgrada Bela mačka 1979. godine proglašena za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker