Gradska hronika

Raspisan konkurs za nove policajce i vatrogasce

Beograd, 22.06.2018. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis novih polaznika na osnovnu policijsku obuku u Centru u Sremskoj Kamenici, kao i za osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno spasilačkih jedinica. U skladu sa potrebama PU konkursom je predviđeno da budu upisana 549 polaznika za PU za Grad Beograd, 351 za druge policijske uprave na teritoriji Srbije i za 100 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Za sve je zajedničko da je konkurs otvoren 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a prijava, koja se može preuzeti u najbližoj policijskoj stanici, se sa ostalom neophodnom dokumentacijom podnosi policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Kandidati koji žele da se apliciraju za policijsku obuku potrebno je da uz prijavu podnesu i sledeća dokumenta:
1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici),
2. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični
postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
6. Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i
vaspitanja,
7. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
8. Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.

Osim ispunjenosti osnovnih uslova posedovanja srpskog državljanstva I nepostojanja bezbednosnih smetnji u skladu sa Zakonom o policiji kandidati koji konkurišu neophodno je da imaju 18-24 godine starosti I da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs. Pored PU za Grad Beograd, konkursom su obuhvaćene sledeće PU: Bor, Valjevo, Vranje, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Niš, Novi Sad, Novi Pazar, Pančevo, Smederevo, Sombor ,Sremska Mitrovica, Subotica, Prijepolje, Užice, Čačak i Šabac.
Postupak izbora kandidata sastoji se od tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda, dok se sam kvalifikacioni ispit sastoji iz četiri dela. Svaki od delova postupka izbora je eliminacioni. Svi kandidati koji ispune sve uslove za upis rangiraju se na osnovu ostvarenih rezultata, a nakon utvrđene konačne rang liste odluku o prijemu donosi Ministar.

Za prijem vatrogasaca-spasilaca takođe je osnovni uslov drževljanstvo, ali i određeni stepen psiho-fizičke, odnosno motoričke spremnosti i da kandidati imaju nacionalnu vozačku dozvolu “C” kategorije. Starosna granica za prijem je 19-30 godina.
Pored popunjene prijave koja se I u ovom slučaju preuzima u PS prilaže se sledeća dokumentacija:
1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac se preuzima u policijskoj stanici),
2. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični
postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
6. Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
7. Overena fotokopija vozačke dozvole „C“ kategorije.

Izborni proces za kandidate obuhvata lekarski pregled, provera psihološkog statusa, provera bazičnog motoričkog statusa i intervju.
Organizacione jedinice koje su obuhvaćene ovim konkursom obuhvataju sledeće terirorije: Bor, Valjevo, Vranje, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo,Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Požarevac, Prijepolje, Prokuplje, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak i Šabac.

Press NPSS

Slične vesti

Jedan komentar

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker