Lokalna samouprava

Raspisan konkurs za dodelu sredstava pirotskim poljoprivrednicima – Na raspolaganju 56 miliona dinara

Grad Pirot nastavlja višegodišnju praksu davanja subvencija i podsticaja za razvoj poljoprivrede na svojoj teritoriji. Ove godine iz Fonda za poljoprivredu utrošiće se 56 miliona dinara, a najmanje još toliko uložiće sami poljoprivrednici. Pravo na korišćenje subvencija imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva. Zahtevi za subvencije se podnose od 01. do 05. u mesecu, osim u maju, zbog praznika, od 4. do 09. maja. 

Prema rečima, člana Gradskog veća, Mimice Kostić Đorđević iznos po računima u jednom zahtevu treba da bude najmanje 30.000 dinara po svim merama, i svi računi se prilažu u jednom zahtevu bez obzira na koju se meru odnose. Pojedinačni računi sa iznosom ispod 1.000 dinara se neće prihvatati.

“Jedno gazdinstvo može da konkuriše za više mera iz konkursa ukoliko su saglasne sa proizvodnjom koja je prijavljena u Registru poljoprivrenog gazdinstva. Subvencionisaće se sva materijalna sredstva i investicije realizovane od 01. novembra 2021. godine i tokom 2022. godine dok traje konkurs, dok kod veštačkog osemenjavanja grla osemenjena u periodu od 01. novembra 2021. do 31.oktobra 2022. Konkurs će trajati sve do utroška sredstava predviđenih gradskim budžetom, a najkasnije do 05.novembra, dok za veštačko osemenjavanje konkurs traje od 01. do 10. novembra 2022. Po jednom gazdinstvu maksimalan iznos subvencija je do 800.000 dinara za investicije, do 300.000 dinara za premiju osiguranja i za sufinansiranje kamate na iznos kredita do 1.000.000 dinara, dok za veštačko osemenjavanje nema ograničenja” – rekla je Mimica Kostić Đorđević.

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na šalter br.1 u Uslužnom centru. Brošura sa uputstvom za konkurisanje i konkursni obrazac uzimaju se na šalteru informacija u Uslužnom centru grada Pirota.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker