Gradska hronikaOstale vesti

Promovisani javni pozivi i konkursi NSZ za 2023. godinu – Prioritet zapošljavanje lica iz kategorija teže zaposlivih

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Pirot, održan je  forum poslodavaca sa ciljem informisanja poslodavaca i socijalnih partnera o merama aktivne politike zapošljavanja i uslugama Nacionalne službe, promocije javnih poziva i konkursa NSZ za 2023. godinu, ispitivanja tekućih i budućih potreba poslodavaca za zapošljavanjem, promovisanja značaja zapošljavanja teže zapošljivih lica, razvijanja partnerstava, saradnje i inovativnosti na tržištu rada, razmatranja različitih aktuelnih tema na nacionalnom i lokalnom tržištu rada. Predstavljeno je 13 javnih poziva za finansiranje mera i programa aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu  koji su objavljeni 20. februara.

Većina javnih poziva otvorena je do 30. novembra. Izuzetak su javni pozivi koji se odnose  isključivo na  zapošljavanja osoba sa invaliditetom  i oni su otvoreni  do kraja godine, to je Javni poziv za subvenciju zarade za novozaposlene osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju na  neodređeno vreme, Javni poziv za refundaciju primerenih troškova prilagođavanja radnog mesta  kao i refundacija troškova zarade zaposlenog koji pruža radnu asistenciju novozaposlenoj osobi sa invaliditetom, rekla je Suzana Đorđević, direktorka NSZ Filijala Pirot.

Javni poziv za organizovanje i sprovođenje javnih radova otvoren je do 27. marta dok je Javni poziv za subvencionisanje samozapošljavanja otvoren do 10. aprila a Javni poziv za učestvovanje u finansiranju  obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog do 31. oktobra.

Za finansijsku podršku ovim merama na nivou Republike  izdvojenoje je ukupno 6,3 milijardi dinara  i 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. „Lokalne samouprave dodatno mogu da izdvajaju sredstva i naše lokalne samouprave izdvajaju sredstva iz svojih budžeta a sve u skladu sa njihovim lokalnim akcionim planovima odnosno planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja“ – istakla je Đorđevićeva.

Direktorka pirotske Filijale NSZ pojasnila je da je Akcionim planom za zapošljavanje za period od 2021. do 2023. godinu, definisano koja lica pripadaju  teže zaposlivim kategorijama. To su mladi do 30 godina života, lica bez završene srednje škole, stariji od 50 godina, korisnici novčane socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, Romi, dugoročno nezaposleni i tehnološki višak.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker