Lokalna samouprava

Produžetak javnog poziva za samozapošljavanje – Pirot “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”

Produžen je javni poziv za samozapošljavanje u Pirotu i okolini, koji će trajati do 07.07.2023. godine.
Predviđena je podrška kroz:

a) Organizaciju biznis treninga, odnosno treninga za otpočinjanje sopstvenog posla, u okviru kojeg će svaki izabrani korisnik razviti individualni biznis plan,
b) Dodelu subvencija za samozapošljavanje za nabavku mašina i opreme za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom,
c) Mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring

Tokom javnog poziva planirano je:
a) Izbor najmanje 20 korisnika za podršku kroz obezbeđivanje biznis treninga, odnosno treninga za otpočinjanje sopstvenog posla, u okviru kojeg će svaki izabrani korisnik razviti individualni biznis plan.
b) Izbor 10 korisnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring. Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično, u prostorijama Dobrosusedskog kluba Pirot, Kozaračka 96b,18300 Pirot, najkasnije do 07.07.2023. do 16:00h, a sva prateća dokumentacija, kao i test javnog poziva nalazi se na sajtu reintegracija.net.
Ukupna vrednost projekta za Grad Pirot iznosi 400.000,00 eura, a trajaće do 30. aprila 2025. godine. Informacije o aktivnostima, otvorenim konkursima i drugo su dostupne na sajtu – www.reintegracija.net.
Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner je Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, dok je lokalni partner na projektu udruženje građana ,,Ternipe’’. Projekat je podržan od Grada Pirota i finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker