Gradska hronika

Problemi u zapošljavanju žena 50+ i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Osnaživanje žena, bolja informisanost, edukacija i usavršavanje ali i stimulisanje poslodavaca  koji bi zapošljavali žene iz kategorije 50+, neki su od predloga koji su se čuli na okruglom stolu, koji je održan u okviru projekta „Predlog + Pokret = Preokret“ koji realizuje Udruženje žena “Lav”. Sastanak  je održan sa ciljem da se pokrene dijalog i razmene  ideje za unapređenje lokalnih javnih politika koje se odnose na zapošljavanje žena starijih od 50 godina.  Predlozi koji mogu doprineti poboljšanju položaja žena koje pripadaju ovoj starosnoj kategoriji biće upućeni  na razmatranje donosiocima odluka.

Unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa, tema je  javnog zagovaranja Udruženja žena “Lav” u okviru inicijative „Predlog + Pokret = Preokret“ koja se realizuje pod pokroviteljstvom Trag fondacije.

Marija Đošić, šefica Kancelarije za loklalni ekonomski razvoj, istakla je da je u toku javna rasprava o predlogu Programa zapošljavanja grada Pirota, koji se usvaja na period od tri godine gde se pored lokalne samouprave kao donosioca odluka na lokalnom nivou, Saveta za zapošljavanje, javnih institucija i ustanova i civilni sektor  uključuje u proces donošenja ovog dokumenata. “ Prethodni Lokalni akcioni plan zapošljavanja smo doneli u godini kada smo usvojili Plan razvoja grada za period 2021 -2028 i pripremali prvi srednjoročni plan grada tako da smo koordinisali ove procese. Program zapošljavalja grada Pirota za period 2024-2026 je u nacrtu i može biti predmet diskusije, odnosno građani po osnovu njegovog sadržaja mogu dostaviti komentare, predloge i sugestije” – rekla je šefica KLER-a, Marija Đošić.

Đošićeva je istakla da je kod svih lokalnih dokumenata transparentnost jako bitna odnosno uključivanje svih relevantnih aktera, interesnih grupa i pojedinaca.

Direktorka pirotske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Suzana Đorđević, predstavila je stanje na tržištu rada kada je reč o nezaposlenim ženama, posebno starijim od 50 godina kao i direktne podsticajne mere aktivne politike zapošljavanja.

Problemi u zapošljavanju žena 50+ su višestruki, od nedovoljnog obrazovanja, nepostojanja radnog iskustva ili zastarelosti radnog iskustva, njihove demotivisanosti za aktivno traženje posla i zainteresovanosti za zaposlenje do poslodavaca koji uglavnom zapošljavaju mlađe osobe koje raspolažu adekvatnim znanjem i različitim veštinama. Treći aspekt čine NSZ i lokalna samouprava koje izdvajaju značajna sredstva za finansiranje kategorija teže zaposlivih lica, čulo se tokom diskusije.

Kod nezaposlenih žena koje su na evidenciji Centra za socijalni rad problemi su višestruki, istakla je direktorka CZSR, Marija Vasić.  “Na evidenciji ima dosta žena straijih od 50 godina koje koriste novčanu socijalnu pomoć i mnoge od njih nikada nisu radile.  Pada samopouzdanje žena, njena uloga odnosno sopstvena percepcija u odnosu na porodicu i na rad. Takve žene su ranjive, nesigurne u sebe nedovoljno infosmisane. Potrebene su im adekvatne informcije, osnaživanje i predstavljanje pozitivnih primera  uspešnih žena preduzetnica. Potrebno je motivisati ove žene da razmišljaju o svom radnom angažovanju” – istakla je direktorka Centra za socijalni rad.

Zaključci sa okruglog stola biće upućeni donosiocima odluka a dalje aktivnosti tokom projekta usmerene su na  edukaciju, motivisanost i osnaživanje  nezaposlenih žena koje pripadaju kategoriji 50+.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de