Lokalna samoupravaSport

Pripreme za Božićnu školu – objavljen poziv za dostavljanje predloga programa

Poziv za dostavljanje predloga programa za manifestaciju „Božićna škola 2017“ za vreme trajanja zimskog raspusta školske 2016/2017 za decu, učenike osnovnih i srednjih škola u Pirotu

Božićna škola – foto ilustracija Aleksandar Ćirić

SPORTSKI CENTAR PIROT
Pirot, Takovska 24
upućuje

POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA ZA „BOŽIĆNU ŠKOLU 2017“

Predmet ovog javnog poziva odnosi se na programe koji su besplatni za decu i omladinu i sadrže sportsko rekreativne i kreativne aktivnosti 

Predlozi programa koji su predmet ovog poziva:

A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti-škole sportova

B) Programi od interesa za mlade-male škole kursevi iz različitih oblasti na kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Za programe navedene u celini A)
Sportskim organizacijama, udruženjima, savezima registrovanim u skladu sa Zakonom o sportu na teritoriji grada Pirota
Za programe navedene pod B)
Udruženjima za mlade, udruženjima mladih, ustanovama i ostalim neprofitnim institucijama sa teritorije grada Pirota
Programe dostaviti u slobodnoj formi,sa priloženim osnovnim podacima ( tačan naziv, adresa, PIB, matični broj, ovlašćeno lice, naziv banke i broj računa i rešenje o registraciji) 
Prijave dostaviti do 26.01.2017 godine u prostorije Sportskog centra Pirot-Zatvoreni bazen Pirot.
O vremenu održavanja, rasporedu aktivnosti i eventualnim naknadama troškova realizacije programa odlučiće komisija Sportskog centra Pirot u skladu sa odobrenim budžetom za manifestaciju „Božićna škola 2017“. Raspored aktivnosti biće objavljen na sajtu Sportskog centra Pirot.

Sportski centar Pirot

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker