Lokalna samouprava

Prioriteti Štaba za vanredne situacije Grada Pirota za 2023. godinu

Na osnovu plana rada za 2023. godinu, prioritet Štaba za vanredne situacije Grada Pirota je formiranje jedinice civilne zaštite opšte namene, time što će sklopiti ugovor sa  Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Pirot koje već ima formiranu Dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu. Ta jedinica će obavljati sve posleove iz nadležnosti civilne zaštite, kaže Sreten Savov, koordinator Štaba za vanredne situacije i dodaje da će posle 30 godina Pirot ponovo imati ovakvu jedinicu za zaštitu i spasavanje stanovništva, imovine i javnih dobara.

Skupština Grada Pirota će i ove godine usvojiti operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda kojim će se definisati i radovi na redovnom održavanju vodotokova u cilju prevencije. Još jedan od prioriteta Štaba za vanredne situacije je izrada akustičke studije koja podrazumeva renoviranje postojećeg sistema za uzbunjivanje i njegovo usavršavanje. Pored navedenog, ovom studijom se predviđa idejno rešenje sistema za obaveštavanje građana koji se nalaze u neposrednoj blizini Nišave o ispuštanju vode iz kompenzacionog bazena. Savov navodi da će to biti osnova da Elektroprivreda Srbije izgradi takav sistem. To je podrška grada u cilju  izgradnje sistema za obaveštavanje građana u tom delu grada.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker