Gradska hronika

Prijavljivanje nasilja, prvi korak ka rešavanju problema – Tiče se svih nas!

Promocijom filma “Ne tiče me se… Tiče se svih nas”,  koja je u organizaciji Udruženja žena “Lav” održana u Svečanoj sali GU Pirot, započeta je kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Ovaj dokumentarni film je snimljen u okviru globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” i ima za cilj da objasni građanima važnost prijavljivanja nasilja. Promociji filma, koja je istovremeno organizovana u svim gradovima u kojima se kampanja sprovodi pod pokroviteljstvom Ambasade SAD u Beogradu, prisustvovali su predstavnici institucija, organizacija civilnog društva i građani.

U filmu se obraćaju stručnjaci iz oblasti prevencije porodičnog nasilja, zaštite žrtava, i zvaničnici institucija koje su zadužene da štite sve građane od bilo koje vrste nasilja, a posebno rodno zasnovanog nasilja. Prikazane su  scene iz društvenog eksperimenta koji je sproveden kako bi se zabeležila reakcija građana na nasilje nad ženama. Cilj ovog filma jeste da se probudi svest građana jer smo svi jednako dužni da svakog pojedinca štitimo od nasilja i jednako obavezni da ne ćutimo.

Sprečavanje i reagovanje na sve oblike rodno zasnovanog nasilja je kamen temeljac u  promovisanju demokratije, unapređenju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti  i  jednakosti. Rodno-zasnovano nasilje je kršenje ljudskih prava, oblik diskriminacije i manifestacija nejednake moći polova.

Nasilje nad ženama je pandemija u senci u kojoj svaka treća zena na svetu tokom svog života dozivi nasilje od strane intimnog partnera i/ili seksualno nasilje ne-partnera. Rešavanje ovog problema zahteva sveobuhvatno reagovanje – institucija, pravosuđa, stručnjaka, kao i samih građana.  Cilj globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, koja traje do 10. decembra je  prevencija i edukacija svih građana, ne samo žena i devojčica, već i muškarca, dečaka, i rodno neutralnih  osoba.

Foto: Vladan Ristić

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker