Gradska hronika

Prihod od preko 100 miliona dinara kruna dosadašnjeg poslovanja Regionalne deponije Pirot – Još ambiciozniji planovi u 2023. godini

Sanitarna regionalna deponija u Pirotu, u prošloj 2022. godini, postigla je izuzetne rezultate, najbolje od početka rada. Rezultat toga je sprega međusobnog delovanja više subjekata, počev od generalne politike Uprave grada, “Komunalca”, medija, nevladinog sektora, do samih građana, kaže, direktor Deponije, Nebojša Ivanov. To je doprinelo, pored ostalog, i podizanju nivoa ekološke svesti građana. Prošlu godinu su obeležila tri najvažnija projekta, kaže Ivanov. Prvi je implementacija primarne selekcije, zatim početak rada linije za sekundarnu separaciju i, treći, izrada celokupne tehničke i prateće dokumentacije za potpisivanje ugovora o upravljanju otpadom na teritoriji grada Pirota i Pirotskog okruga vrednog 7,7 miliona evra. Kada je reč o finansijskom poslovanju prošla godina je kruna dosadašnjeg poslovanja, jer je prvi put ostvaren prihod od preko 100 miliona dinara. Ivanov najavljuje, takođe, ambiciozne planove u novoj 2023. godini.

Početkom 2018. godine Regionalna deponija je aplicirala za sredstva za primarnu selekciju neopasnog komunalnog otpada. Sredstva su obezbeđena iz inostranih fondova i uz pomoć resornog ministarstva. Od avgusta prošle godine primarna selekcija zaživela je u Pirotu što je istorijski zaokret u upravljanju komunalnim otpadom. Reč je o projektu vrednom milion trista pedeset hiljada evra. Kada bi se danas kupovala ta ista oprema ona bi koštala oko 2 miliona evra, kaže Ivanov.

Posle nešto više od dve godine rada na projektu počeo je probni rad linije za sekundarnu separaciju, kao naredni korak posle primarne selekcije otpada. Ceo projekat je vredan 264 miliona dinara. Veći deo para obezbedila je Republika Srbija, a preostali deo od 100 miliona obezbedila je Regionalna deponija iz svojih prihoda. Linija za sekundarnu separaciju je finansijski samoodrživa i upošljava 12 novih radnika.

Tokom 2022. godine Regionalna deponija Pirot kompletirala je projektno tehničku dokumentaciju za potpisivanje ugovora sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, za naredni investicioni ciklus na Sanitarnoj regionalnoj deponiji, vredan 7,7 miliona evra.

Govoreći o planovima za 2023. godinu Ivanov kaže da postoje dve grupe planova. U prvoj polovini godine namera je da zaživi linija za pranje i dezinfekciju kamiona i drugih vozila koja dolaze na Deponiju. Zatim instaliranje nove vage od 60 tona da bi se olakšao posao sa šleperima koji odvoze sekundarnu sirovinu. Treći projekta koji će Deponija realizovati sopstvenim sredstvima jeste izgradnja solarne elektrane snage 150 Kw/h.

Drugi paket koji je vrlo značajan jeste realizacija ugovora vrednog 7,7 miliona evra. Ocenjeno je da je Pirot od svih 6 regionalnih centara broj jedan i da će uskoro početi priprema tenderske dokumentacije i raspisivanje javne nabavke za izgradnju kompostane i druge ćelije Deponije čime će se produžiti  odlaganja otpada za narednih tridesetak godina uz eliminisanje štetnih gasova koji se stvaraju na Deponiji.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker