Lokalna samouprava

Pri kraju radovi na uspostavljanju Jedinstvenog upravnog mesta

Ministrstvo državne uprave i lokalne samouprave izdvojilo je preko pedeset miliona dinara da se u nekoliko gradova Srbije formira i opremi, po istom modelu, Jedinstveno upravno mesto. Tim povodom pre dve godine lokalna samouprava Pirota potpisala je ugovor sa resornim ministarstvom o korišćenju sredstava, u iznosu od pet miliona i dvesta hiljada dinara, za uspostavljanje Jedinstvenog upravnog mesta uz svoje učešće od deset posto od potrebnih sredstava. Međutim, Pirot je iz Budžeta izdvojio još skoro tri miliona dinara s obzirom da je Uslužni centar, na čijem će mestu biti Jednistveno upravno mesto, imao čak osamnaest šaltera pa su sredstva ministarstva bila nedovoljna. 

Dragan Stanković, načelnik Gradske uprave Pirot, kaže da se radovi na formiranju Jednistvenog upravnog mesta postepeno privode kraju i da bi trebalo da budu završeni do petog novembra.

“Nekoliko puta smo aneksom produžavali rok za završetak radova i nadamo se da će početkom novembra to biti završeno. Rade se nove instalacije, sve je preuređeno i obučavaju se radnici koji će tu raditi. Jedinstveno upravno mesto je novi pojam, nova institucija koja će omogućiti kud i kamo kvalitetnije usluge građanima. Jedinstveno upravno mesto je, zapravo, “most” između stranke i javne uprave. Time se smanjuju troškovi, povećava se efikasnost u radu, delotvornost, tu se daju uputstva kako podneti zahtev i još mnogo toga. Na istom mestu se može dobiti i informacija dokle se stiglo sa rešavanjem zahteva stranke, u kom je postupku predmet i kod kog organa se nalazi. Dakle, stranka u svakom trenutku dobija informaciju bez potrebe da odlazi na drugo mesto i gubi vreme. Podnošenje zahteva se može obaviti  elektronskim putem, poštom, neposredno, svim sredstvima koje zakon omogućava” – izjavio je načelnik Gradske uprave, Dragan Stanković.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker