Gradska hronika

Prevencija dečjeg rada na ulicama u Srbiji

U okviru  istraživanja pod nazivom Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama u Srbiji, koje sprovodi Sekons grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, kao deo projekta „Merenje, podizanje svesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada i prinudnog rada“ – MAP’16, u Pirotu je danas održan sastanak fokus grupe.

Cilj istraživanja je bolje razumevanje situacije zloupotrebe dečjeg rada na ulicama u Srbiji, identifikacija faktora u okviru porodice ili zajednice koji podstiču dečji rad na ulicama, kao i  faktora koji štite decu od (ponovnog) izlaska na ulicu. Rezultat istraživanja će biti Studija sa analizama  institucionalnih kapaciteta i aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou koji se odnose na prevenciju, identifikaciju i zaštitu dece žrtava zloupotrebe dečjeg rada na ulicama.  Jedna od komponenti istraživanja je usmerena na prikupljanje podataka kroz razgovore sa predstavnicima institucija i organizacija koje su relevantne za kontekst zloupotrebe dečjeg rada na ulici u Srbiji.

Olivera Vuković, direktorka Sekons grupe za razvojnu inicijativu kaže, da su aktivnosti koje preduzima grad Pirot i  Centar za socijalni rad primer dobre prakse ali da su neophodni dalji koraci kako bi se stvari formalizovale i stavile u institucionalni okvir. Ona ističe da bi preventivne aktivnosti i rad sa romskim porodicama iz kojih uglavnom potiču deca koja se zloupotrebljavaju za rad na ulici, trebalo da dovede do smanjenja i iskorenjivanja ove pojave.

Studija Međunarodne organizacije rada o zloupotrebi dečjeg rada biće završena u septembru i služiće za za unapredjenje javnih politika i preporuka za preduzimanje daljih koraka  mera u cilju suzbijanja zloupotrebe.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker