Lokalna samouprava

Preko 65 miliona ukupno investirano u razvoj poljoprivrede u Pirotu u prvoj polovini godine

Konkurs za korišćenje subvencija i podsticaja u poljoprivredi grada Pirota raspisan je
24.04.2021.godine. Grad Pirot je u Fondu za poljoprivredu za 2021.godinu izdvojio
56.000.000 dinara. Do avgusta ukupno su konkurisla 382 poljoprivredna gazdinstva. Iz budžeta su utrošena 31.349.973 dinara, što znači da je na terenu investirano u poljoprivredu 65.180.550 dinara.

Kako nam je rekla Mimica Kostić Đorđević, član Gradskog veća, konkurs se odvija po uobičajenoj dinamici. Prema merama za koje se konkurisalo do sada može da se zaključi da se nastavlja trend ulaganja u voćarsku i povrtarsku proizvodnju gde su potrošena 11.583.232 dinara, a primetna je i obnova mehanizacije, jer je do sada iz budžeta potrošeno 10.196.000 dinara.

“Podsećamo poljoprivredne proizvođače da pravo na korišćenje podsticaja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva. Zahtevi za subvencije se podnose od 01. do 05. u mesecu. Iznos po računima u jednom zahtevu treba da bude najmanje 30.000 dinara po svim merama i svi računi se prilažu u jednom zahtevu bez obzira na koju se meru odnose. Pojedinačni računi sa iznosom ispod 1.000 dinara se neće prihvatati. Jedno gazdinstvo može da konkuriše za više mera iz konkursa ukoliko su saglasne sa proizvodnjom koja je prijavljena u Registru poljoprivrenog gazdinstva. Subvencionisaće se sva materijalana sredstva i investicije realizovane od 01. decembra 2020. godine i tokom 2021. godine dok traje konkurs, dok kod veštačkog osemenjavanja grla osemenjena u periodu od 01. novembra 2020. do 31.oktobra 2021. godine” kaže Mimica Kostić Đorđević.

Konkurs će trajati sve do utroška sredstava, a najkasnije do 05.novembra, dok za veštačko osemenjavanje konkurs traje od 01. do 10. novembra 2021. Po jednom gazdinstvu maksimalan iznos subvencija je do 800.000 dinara za investicije, do 300.000 dinara za premiju osiguranja i za sufinansiranje kamate na iznos kredita do 1.000.000 dinara, dok veštačko osemenjavanje nema ograničenja.

Predaja zahteva sa potrebnom dokumentacijom ja na šalteru br.1 u Uslužnom
centru. Brušura sa uputstvom za konkurisanje i konkursni obrazac uzimaju se na šalteru
informacija u Uslužnom centru grada Pirota.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker