Gradska hronika

Preko 20% stanovništva Srbije starije od 65 godina – Nega starijih najčešće pada na teret porodice

U okviru projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“ koji finasira EU i Autrijska razvojna agencija u pirotskom Crvenom krstu održana je obuka za neformalne negovatelje koji brinu o starijim članovima  porodice, licima sa invaliditetom ili rođacima i komšijama kojima je potrebna nega drugog lica. U Srbiji je oko 21% stanovništva starije od 65 godina. Starijim osobama je često potrebna nega i pomoć prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti. U Srbiji ali i globalno nega starijih osoba najčešće pada na teret porodice. Ne postoji podrška od strane zajednice da bi se što kvalitetnije i bolje brinulo o starijim osobama.

Nataša Todorović, pisholog iz Crvenog krsta Srbije  kaže da je dvodnevna radionica u Pirotu organizovana u cilju edukacije članove porodice ili neformalnih negovatelja, rođaka, komšija, kako da što kvalitetnije brinu o starijim ili osobama sa invaliditetom. „ Razgovaramo o tome kako da prepoznaju određemna stanja, da uspešno komuniciraju sa osobom o kojoj brinu, da zanju kako da pruže prvu pomoć starijoj osobi i kako da prepoznaju kod sebe znake sagorevanja i da znaju da mogu i sami da zatraže pomoć“ – kaže, psiholog, Nataša Todorović.

Ona istiće da osoba koja brine o drugoj osobi, bilo da je to dete sa invaliditetom ili starije lice, nema podršku zajednice. Ta osoba je 24 sata, sedam dana u nedelji usmerena na pružanje  pomoći drugom licu. Pozitivna strana nege je što ta osoba  postaje  kreativna, razvija empatiju, i oseća zadovoljstvo što nekome pomaže ali sa druge strane, pošto ne postoji  podrška, ta osoba je umorna, izolovana, nema svoj život i zato je potrebno uspostavljanje određenih usluga kako bi se pomoglo negovateljima poput  usluge  predaha ili  grupe samopomoći gde jedni sa drugima mogu da podele osećanja i razmene iskustva.

Istraživanje koje je  Crveni krst sproveo 2020. godine o temi „Mentalno zdravlje neformalnih negovatelja u Srbiji“  pokazalo  je da 30 % neformalnih negovatelja ima neke depresivne simptome, odnosno potrebne su im socijalne intervencije kako bi ublažili to stanje.  „Kako nega drugih lica često traje i po nekoliko godina, opterećenje je veliko i negovatelju je potrebna pomoć. Ako se ne pomogne negovateljima onda imamo rizik  od nasilja“- ističe psiholog, Nataša Todorović.

Deo  projekta „Inovativne usluge u lokalnoj zajednici“  jeste zagovaranje za uvođenje Strategije za dugotrajnu negu, kojom bi pored gerontodomaćica bili prepoznati i negovatelji, potrebe neformalnih negovatelja, obuke za neformalne negovatelje, usluge predaha i prepoznavanje negovatelja  u svojstvu pružalaca usluga u Nacionalnoj službi za zapošljavanje  što je do sada bio slučaj samo sa gerontodomaćicama.  Projekat je usmeren na zagovaranje za uspostavljanje većeg  broja formalnih usluga nege, ne samo institucionalnih nego formalnih usluga u zajednici kao i da formalni negovatelji budu više plaćeni jer obavljaju  veoma ozbiljan posao. U Crvenom krstu ističu da je poseban akcenat na ljude koji žive u ruralnim stredinama koji  imaju ista prava kao i ljudi koji žive u gradu.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker