Lokalna samouprava

Preko 15.000 tona građevinskog otpada godišnje se prikupi u Pirotu – Reciklaža građevinskog otpada – trajno rešenje

Godišnje se u Pirotu prikupi oko 4.000 tona betona, oko 1.500 tona cigala i još oko 10.000 tona mešanog građevinskog otpada. Raznovrstan građevinski otpad koji nastaje prilikom rekonstrukcije, rušenja ili uklanjanja objekata se u Pirotu odlaže na lokaciji iznad Prisjanskog naselja. Ova lokacija se neće koristiti još dugo jer se radi na pripremi projektne dokumentacije i zgradnji platoa  za reciklažu gradjevinskog  otpada koji će biti u sastavu Regionalne deponije.

U okviru  projekta MOBICCON PRO  koji se realizuje u saradnji sa prtnerima iz nekoliko zemalaj EU, biće izrađena projektna dokumentacija za instaliranje privremenog mobilnog postrojenja za reciklažu građevinskog otpada i izgrađen plato na kojem će postrojenje biti postavljeno. Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za  urbanizam kaže da će nakon izrade dokumentacije, izgradnje platoa i dopremanja mobilnog postrojenja za reciklažu, biti postavljeno stalno postrojenje i na taj način problem odlaganja građevinskog otpada biti trajno rešen.

“Tretman građevinskog otpada ćemo podići na viši nivo, da više nemamo lokaciju za deponovanje već da otpad selektiramo  na samom gradilištu i da ga tretiramo i dobijemo proizvode koji će imati dalju upotrebnu vrednost” – kaže Pešić.

Na konferencija o temi  „Cirkularna ekonomija u sektoru građevinarstva – trendovi u EU i Bugarskoj“, koja je nedavno održana u Sofiji,  kao deo  ovog medjunarodnog projekta, Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalne delatnosti i član projektnog tima govorio je o iskustvu Pirota u oblasti upravljanja gradjevinskim otpadom, o trenutnom stanju i tretmanu gradjevinskog otpada kao i o planiranim aktivnostima na izgradnji platoa za reciklažu gradjevinskog  otpada.

Pešić kaže da je na konferenciji bilo reči i o postavljanju mobilnih postrojenja u četiri opštine u  Bugarskoj koje  su već pripremile projektnu dokumentaciju.  “Kod njih će mobilno postrojenje biti instalirano uskoro pa ćemo moći da ih posetimo i njihova iskustva iskoristimo za pripremu projektne dokumentacije i instaliranje postrojenja u Pirotu” – kaže načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalne delatnosti.

 

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker