Lokalna samouprava

Predstavljen Nacrt Strategije o bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period od 2023. do 2027. godine sa ciljem “Vizija 0”

Nacrt Strategije o bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period od 2023. do 2027. godine sa akcionim planom, prezentovan je zaitnteresovanim građanima u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot. Nova Strategija bezbednosti saobraćaja obuhvata period od 2023. do 2027. godine sa osnovnim ciljem koji vodi Grad Pirot ka „Viziji 0“. Vizija 0 je dugoročni cilj usmeren ka iskorenjivanju smrtnog stradanja dece u saobraćajnim nezgodama.

Grad Pirot je još 2017. godine doneo prvu Strategiju bezbednosti saobraćaja. Kako je period važenja istekao, a u međuvremenu je doneta i nova Nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja Republike Srbije, grad Pirot je pristupio izradi nove lokalne Strategije.

Radni tim je analizirao objektivne pokazatelje bezbednosti saobraćaja i postojeće stanje i na osnovu toga su definisane mere i aktivnosti koje treba preduzeti u narednom periodu, kaže Slobodan Rančić, stručni saradnik za saobraćaj GU Pirot.  „Osnovni cilj nove Strategije bezbednosti saobraćaja je da do 2027. godine ne bude poginule dece u saobraćaju, teži se „Viziji 0“. Drugi cilj je da se za 50% smanji broj teško povređenih u saobraćaju i treći cilj je da se za 50% smanje društveno ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda“ – kaže Rančić.

Sastavni deo strategije je akcioni plan koji predstavlja skup mera i aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u narednom petogodišnjem periodu kako bi se postavljeni, željeni ciljevi ostvarili.

Rančić objašnjava da je akcioni plan  podeljen u pet osnovnih stubova od kojih prvi stub čini unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja, drugi unapređenje bezbednosti vozila, unapređenje bezbednosti vozača, unapređenej bezbednosti puteva i unapređenje sistema delovanja nakon saobraćajnih nezgoda. Z asvaki od ovih stubova definisan je  niz mera i aktivnosti. „ Ukoliko bi se sve te aktivnosti realizovale u narednom petogodišnjem periodu onda ćemo ostvariti takozvanu „Viziju 0“ kojoj težimo – kaže Rančić.

Na teritoriji našeg grada u periodu od 2018. do 2022. godine ukupno je nastradalo 425 lica, od kojih je smrtno stradalo 16 lica, odnosno u proseku troje  godišnje. Najugroženije kategorije učesnika u saobraćaju su biciklisti, pešaci i mlada lica starosti 15 do 30 godina.

Foto: Ilija LIka Pejčić

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker