Predavanje – “Politička propaganda u Pirotu, tridesetih godina prošlog veka”