Gradska hronika

Poziv za buduće pripravnike

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za realizaciju programa pripravnika, koji podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog ili stručnog ispita,uz zasnivanje radnog odnosa.

U okviru programa pripravnika 450 nezaposlenih sa evidencije NSZ,  iz ruralnih područja sa teritorije čitave Srbije, moći će da završe pripravnički staž i polažu stručni ispit u okviru programa koji NSZ finansira uz pomoć sredstava iz IPA fondova Evropske unije kroz projekat „Pomoć teže zapošljivim grupama“.

Ko se prijavljuje?

Javni poziv za učešće u programu pripravnika raspisan je za poslodavce iz privatnog sektora, iz ruralnih područja, kojima će NSZ refundirati sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. U zavisnosti od obrazovanja pripravnika program može trajati 6 meseci, za one sa diplomom srednje škole, 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem ili 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim  obrazovanjem.

Poslodavci koji žele da se prijave za učešće u programu moraju da ispune određene uslove propisane javnim pozivom, među kojima su i ti da redovno izmiruju poreske obaveze, da im račun nije blokiran, kao i da među zaposlenima ima osoba koji na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima mogu biti mentori.

Ko može biti pripravnik?

U programu pripravnika mogu učestvovati samo nezaposleni koji su upisani i evidenciju Nacionalne službe u ruralnom području, nisu u najbližem srodstvu s poslodavcem, prvi put zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika i nisu bili u radili kod poslodavca – podnosioca zahteva,  u posledljih 6 meseci. Selekciju nezaposlenih vrši NSZ u saradnji sa poslodavcem.

Kako se podnosi zahtev?

Zahtev za učešće u programu, podnosi se filijali NSZ, prema mestu rada pripravnika, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

Kako se odlučuje o zahtevima?

Odluka o odobravanju sredstava donosi se na osnovu provere i bodovanja, na osnovu toga kakav su program stručnog osposobljavanja pripravnika ponudili poslodavci, kakvi su im kadrovski kapaciteti, koliko dugo obavljaju delatnost i koja je pretežna delatnost poslodavaca. Ako više poslodavaca ostvari isti broj bodova, prednost će se dati poslodavcu koji je ostvario veći broj bodova kod kriterijuma „Program stručnog osposobljavanja pripravnika“ zatim „Kadrovski kapaciteti“, i na kraju kriterijumi „Dužina obavljanja delatnosti“ i „Delatnost poslodavca (pretežna)“.

Šta posle donošenja odluke o dodeli sredstva poslodavcu?

Kada NSZ donese odluku da poslodavac može da učestvuje u programu pripravnika, potpisuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. Na taj način se obezbeđuje da svaki od učesnika u programu koji se finansira kroz EU projekat „Pomoć teže zapošljivim grupama“ bude zaštićen, ali i da se istovremeno obaveže da će ispuniti sve obaveze koje su ugovorom propisane. Poslodavac koji ne ispuni ugovorom preuzete obaveze, dužan je da Nacionalnoj službi vrati isplaćena sredstva sa kamatom.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker