Gradska hronika

Potreba za zbrinjavanje starijih lica sve izraženija – Zakonska procedura složena i zahteva striktnu primenu

Međugeneracijska solidarnost bila je tema nedavno održanog dijaloga u Palati Srbija na kojem je bilo reči o merama i uslugama koje na bolji način mogu da prikažu međugeneracijsku solidarnost. Na ovom skupu učestvovala je i ,direktorka Centra za socijalni rad Pirot, Marija Vasić. U određenim trenucima međugeneracijska solidarnost dolazi do primetnog izražaja, što je dobro, kaže Vasićeva, a aktuelna epidemija izazvana covidom 19 pokazala je na dobar način kako su volonteri i profesionalci centara za socijalni rad radili zajedno u cilju zaštite starijih lica.

Zakon o socijalnoj zaštiti jasno ukazuje na mere, aktivnosti i usluge koje centri za socijalni rad moraju da pruže, jer to su osnovni povereni poslovi, kaže Marija Vasić. Jedna od osnovnih uloga centara jeste procena i planiranje, od čega u najvećoj meri zavisi na da li će usluga biti adekvatna. Pored Zakona o socijalnoj zaštiti centri u svom radu koriste još veliki broj zakona, pravilnika i procedura.

“Da bi adekvatno pružili jednu uslugu, pre svega je potrebna dobra procena, zatim planiranje, poštovanje rokova i određenih zakonskih i ustavnih normi svakog korisnika. Jedna usluga može da se planira pod rokom hitno, zatim redovno kada se ima više vremena za planiranje. Rok hitno znači da odmah počnete sa planiranjem, a to ne znači da ćete i uslugu odmah pružiti, jer zavisi od mnogo faktora. Pružanje usluge socijalne zaštite, naročito za starije, iziskuje dobru saradnju, pre svega, sa zdravstvenim ustanovama. Imamo dobru saradnju sa zdravstvenim ustanovama i usluga se dobro može planirati. Zdravstveno stanje pacijenta mora biti takvo da podrazumeva da on može da bude smešten u kolektivni centar, da li je to Dom za stare, ili Gerontološki centar”- kaže, između ostalog, Vasićeva.

Ponekad se stiče utisak da centri odugovlače sa procedurom, ali nije tako, dodaje direktorka Vasić, s obzirom da postoje precizirani rokovi. Izuzetno je važno da se ispoštuje zakonska procedura i u interesu je korisnika. Pritom se vodi računa o privatnosti korisnika, uvremenjenosti pružene usluge i potencijalnim institucijama koje treba da pomognu do konačne realizacije usluge.

Sa teritorije Pirota oko stotinu lica je u kolektivnom smeštaju. Grad Pirot planira izgradnju Doma za starije, jer iz godine u godinu broj lica na institucionalnom smeštaju se povećava. Česti su slučajevi da deca ne mogu svoje roditelje da pomažu i obezbede usluge za njih i onda je na udaru Centar za socijalni rad. Vasićeva kaže da deca ostarelih roditelja imaju odgovornost i obavezu da brinu o svojim roditeljima, kao i srodnici, ali ukoliko iz opravdanih razloga to nije moguće onda Centar preduzima mere za smeštaj, ili pružanje neke druge vrste usluga.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker