Lokalna samouprava

Posle usvajanja Odluke o Srednjoročnom planu razvoja grada slede odgovorni poslovi na njegovoj izradi

Odbornici Skupštine grada Pirota nedavno su usvojili Odluku o pristupanju izradi Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine. Reč je o važnom dokumentu za trogodišnji period koji je, praktično, nastavak razrade Plana razvoja grada za period od 2021. do 2028. godine, kao najvažnijeg urbanističkog dokumenta. Prema rečima, šefice Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Marije Đošić, u narednom periodu sledi konkretizacija svega onoga što se nalazi u Planu razvoja grada.

panorama pirota
Panorama Pirota

Kako je navela Đošićeva neophodno je krenuti od prioritetnih oblasti, kao što su javna uprava, privredni razvoj, infrastruktura i zaštita životne sredine i društvene delatnosti. Na osnovu usvojene Odluke Skupštine grada i rešenja gradonačelnika Pirota formiraće se podsektorske radne grupe u okviru svake oblasti, kao i upravljačka radna grupa koja će rukovoditi celim procesom.

“Napomenula bih da je ovo sada svojevrsna konkretizacija svega onoga što smo pomenuli u okviru Plana razvoja grada. Idemo na konkretne projekte i ono što je jako bitno imaćemo pokazatelje i finansijsku konstrukciju. Finansijska komponenta je ono što faktički karakteriše Srednjoročni plan razvoja grada. Za sve oblasti imaćemo uključene članove radnih grupa koji će aktivno raditi na formulisanju svih projekata, a jako je važno istaći , što je jedna vrsta obaveza, ovaj Srednjoročni plan radimo paralelno sa kreiranjem budžeta za narednu godinu. Sve ono što će biti navedeno u budžetu grada treba da korespondira sa Srednjoročnim planom za prvu godinu. Plan se radi za tri godine, ali se svake godine usvaja novi Srednjoročni plan po principu 2 plus 1. Znači, ažuriraju se prethodne dve godine i usvaja plan za sledeću godinu”- kaže, pored ostalog, Marija Đošić.

DCIM100MEDIADJI_0412.JPG

Ono što je važno, pored aktivnosti članova radnih grupa, neophodno je učešće građana. Tim povodom donošenje ovog dokumenta biće promovisano u javnosti putem javnih diskusija i rasprava da bi se čuo glas građana i videle njihove potrebe, kako bi se dobila lista prioritetnih projekata koji bi se u narednoj godini realizovali. Partner na kreiranju Srednjoročnog plana razvoja grada Pirota biće Regionalna razvojna agencija “Jug”.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker