Gradska hronika

Porodično nasilje u porastu

Broj prijava porodičnog i partnerskog nasilja  Centru za socijalni rad Pirot od 2016. god kada je prijavljeno 55 slučajeva permanentno raste. Od početka ove godine, zaključno sa 08. novembrom  prijavljeno je 175 slučajeva porodičnog nasilja.  Već sada je proj prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja veći u odnosu na 2021. godinu kada je bilo 166 prijava. Od početka ove godine ukupno 118 žena prijavilo je nasilje a ostalih 57 prijava odnosi se na druge vidove porodičnog nasilja. Detalj centar Pirota

Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad Pirot kaže da su u  najvećem broju slučajeva žrtve nasilja žene starosti od 26 do 64 godine. 87 žena ove starosne dobi prijavilo je nasilje od početka godine i to 40 fizičko i 47 psihičko nasilje. Od 17 prijava koje su podnele žene starosti preko 65 godina, 10 je za fizičko a 7 za  psihičko nasilje. Od 14 lica ženskog pola od 18-25 godina, 7 je prijavilo fizičko i 7 psihičko nasilje. U 2022. godini nije bilo prijava seksualnog  nasilja.

CSR Pirot kao Organ starateljstva je u tekućoj godini podneo  9 tužbi za zaštitu od nasilja u porodici. “Porodično  nasilje je ozbiljan društveni, ekonomski, socijalni i zdravstveni problem kojem se treba posvetiti sveobuhvatna pažnja, pristupiti izradi strategije sa jasnim merama i predlozima za uspešno suzbijanje ovog problema. Svako, bez odlaganja mora da prijavi nasilje, sumnju na nasilje ili neposrednu opasnost” – kaže, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu, Marija Vasić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker