Lokalna samouprava

Pomoć ženama i mladim preduzetnicima

Razvojna agencija Srbije raspisala je Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za žene i mlade u okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini.

 

  1. Paket usluga za mlade

podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 30 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obavezne obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

 

  1. Paket usluga za žene preduzetnice

podrazumeva pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

 

Savetodavne usluge podrazumevaju konsultacije koje ARRA pružaju u okviru ovog programa vezano za:

ü  pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za startap kredite za početnike kod Fonda za razvoj;

ü  pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini;

ü  podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija;

ü  savetodavne usluge kod započinjanja poslovanja (podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta, pomoć u vezi sa planiranjem poslovanja – razvoj poslovne ideje ili tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora);

ü  savetodavne usluge za razvoj poslovanja (tehnička pomoć u pripremi dokumentacije i prijave za dostupne nacionalne izvore finansiranja iz javnog, privatnog i civilnog sektora, donatorske podrške, podrška u poslovnom povezivanju i umrežavanju);

ü  savetodavne usluge kod prijave za EU program Horizon Europe.

 

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MMSPP obuhvataju 10 modula:

ü  obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od  dva dana).

ü  priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama i investiciona spremnost (u trajanju od dva dana);

ü  finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

ü  izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

ü  marketing i prodaja (u trajanju od jednog dana);

ü  elektronsko poslovanje i informacione tehnologije u poslovanju (u trajanju od jednog dana);

ü  pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje  (u trajanju od dva dana);

ü  inovacije (u trajanju od jednog dana);

ü  priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);

ü  učešće MSP u javnim nabavkama (u trajanju od jednog dana)

 

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata. Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

 

Sve navedene usluge su besplatne.

 

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge  imaju:

  1. Mladi potencijalni preduzetnik/preduzetnica:

starosti od 18 do 30 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 30 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1991. godine); koji nemaju privredni subjekt registrovan u APR Republike Srbije (u registru privrednih društava i preduzetnika).

 

  1. Mladi preduzetnik/preduzetnica:

starosti od 18 do 30 godina (pod licima starosti od 18 godina smatraće se lica koja postanu punoletna najkasnije na dan zatvaranja Javnog poziva, a pod licima starosti do 30 godina smatraće se svi oni koji su rođeni najkasnije 1991. godine); koji ima registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina; U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina koji imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 

  1. Žene preduzetnice:

koje imaju registrovan privredni subjekt u Agenciji za privredne registre ne duže od pet godina pre dana objavljivanja Javnog poziva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena, da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge; čiji privredni subjekt ima izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 

Javni poziv je otvoren do 01. 04. 2021. godine.

 

Više informacija o javnom pozivu, načinu prijave i dokumentaciji za prijavu, možete naći na sledećem linku

http://ras.gov.rs/javni-poziv-za-sprovodenje-paketa-usluga-za-mlade-i-zene-preduzetnice

 

Za sve dodatne informacije i pomoć prilikom apliciranja, možete mi se obratiti na broj telefona 060/5600180 ili u kancelariji RRA Jug koja se nalazi na Omladinskom stadionu u Pirotu.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker