Gradska hronika

Pokrenuta inicijativa za formiranje Zelene stolice


U organizaciji Udruženja za ekologiju Gea, Društva Stara planina i Centra  modernih veština u Gradskoj upravi Pirot održan je inicijalni sastanak sa predstavnicima Gradske uprave i civilnog sektora povodom inicijative za formiranje Zelene stolice. Ovakvo telo obezbedilo bi veću uključenost građana u rešavanje ekoloških problema  kao i doošenje kvalitetnijih i odgovornijih odluka od strane lokalne samouprave. Uspostavljanjem Zelene stolice u Pirotu, osim rešavanja ekoloških problema, stvara se i mogućnost povezivanja   Pirota sa drugim gradovima  i Narodnom skupštinom gde ovo telo postoji skoro 10 godina.   

Miloš Đajić iz Centra modernih veština kaže da je učešće građana od izuzetne važnosti ne samo zato da bi oni bili informisan već na taj način građani dobijaju kvalitetnije i odgovornije odluke. “Jedna je stvar kada se ljudi koji vode grad obavežu između sebe a druga je stvar kada to kaži pred medijima, javnošću i organizacijama civilnog društva koje prate njihov rad. Osnivanje Zelene stolice na lokalnom nivou omogućava i građanima Pirota da imaju vezu sa  Narodnom skupštinom gde Zelena stolica postoji  od 2013. godine i funkcioniše u Odboru za živntnu sredinu. Zato je važno povezivanje jer je na taj način moguće da prolemi koji su u Pirotu budu na direktan način prikazani u Narodnoj skupštini. Značajno je i povezivanje sa drugim  Zelenim stolicama u drugim gradovima. Takva tela već postoje u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici a pokrenute si inicijative za Niš, Pirot i Bor gde bi putem mreža organizacija građani mogli da daju svoje predloge za bolja i kvalitetnija rešenja problema” istakao je Miloš Đajić iz Centra modernih veština.

Milena  Dimitrjević, predsednica Skupštine grada Pirota, kaže da je gradu  potrebno skupštinsko radno telo koje će se baviti zaštitom životne sredine. “Inicijativa da to bude Zelena stolica  je prihvaćena, gledaćemo da što pre oformimo to radno telo koje će ubrzo i početi sa radom” – kaže Dimitrijevićeva. Ona smatra da je znaajno   povezivanje sa civilnim sektorom u svim oblastima pa i u zaštiti životne sredine i da je važno sagledati različite stavove  i  organozovati  zajednike akcije jer je svima zajednički cilj da živmo u zdravom okruženju, da čuvamo prirodu i da se maksimalno trudimo da ovo bude zdrav grad.

Lidija Radulović iz Fondacije BFP za odgovorno društvo istakla je da Pirot  primer dobre saradnje između organizacja civilnog društva i Gradske uprave što se pokazalo kroz izradu Srednjeročnog plana razvoja grada Pirota koji je urađen u saradnji sa Kancelarjom za lokalni ekonomski razvoj i RRA jug. Različiti su problemi u sektoru životne sredine koji su prepoznati i zato je jako važno da širi krug građana bude uključen kako bi oni sami mogli da prenesu šta se dešava u njihovom okruženju i da zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave dolaze do rešenja na javan način uz uključivanje što većeg broja ljudi.

Sasatanak je organizovan na iniicijativu Udruženja za ekologiju Gea, Društva Stara planina i Centra za moderne veštine. Aleksandar Vidanović iz udruženja Gea  kaže da je ideja stvoranje  još jedne mogućnost  za rešavanje određenih ekoloških problema putem institucije Zelene stolice a da u narednom periodu Pirot dobije i Zeleni savet, što bi praktično trebalo da bude javno partenrstvo između civilnog i javnog sektora.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker