Lokalna samouprava

Podnošenje zahteva za besplatne udžbenike – važno obaveštenje

O b a v e š t e nj e

PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA  
BESPLATNE UDžBENIKE
(ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA)  

I. Evidentiranje korisnika prava na besplatne udžbenike Centra za
socijalni rad u Pirotu ostvarivaće se na sledeći način: 

– Stari korisnici koji već ostvaruju to pravo, dužni su da se jave
u Centar za socijalni rad (kancelarija br. 8) radi evidentiranja.

– Novi korisnici sa pribavljenom potvrdom Centra, javiće se u
Gradski uslužni centar (kancelarija br. 52) radi upisa u evidenciju. 
_____________________________________________________________________________

II. Na osnovu Odluke Skupštine opštine Pirot, svako “treće dete”
u porodici, stiče pravo na besplatne udžbenike.  

– Stari korisnici koji već ostvaruju to pravo, dužni su da se jave
Službi za poslove brige o deci (zgrada Socijalnog osiguranja II sprat) kancelarija br.15 radi evidentiranja. 

– Novi korisnici sa pribavljenom potvrdom iste Službe, javiće se 
u Gradski uslužni centar (kancelarija br. 52) radi upisa u evidenciju.

ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA 
16. 01. do 18. 04. 2017. god.

Za bliža obaveštenja javiti se u Gradski uslužni centar (kancelarija br. 52)  
ili na telefon. 30 55 52 – Odseku za učenička pitanja Gradske uprave Pirot.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker