Lokalna samouprava

Podela ogrevnog drveta nastavlja se u selima

Za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva grad Pirot je obezbedio oko 200 kubnih metara ogrevnog drveta. Ovu vrstu pomoći  dobiće oko 100 korisnika. Do sada su 22 domaćinstva u gradu dobila po dva kubika ogrevnog drveta  a narednih dana će radnici JP „Komunlac“  isporučiti ogrev i do korisnika koji žive u selima, kaže, Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. Prema njegovim rečima pristižu novi zahtevi ugroženih  korisnika o kojima će se odlučivati u skladu  sa mogućnostima.

Za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva grad Pirot je ogrevno drvo obezbedio čišćenjem korita reka, sanitarnom sečom, prosvetljavanjem šumskih puteva i sečom stabala sa prostora buduće ćelije deponije.

Sredstvima iz budžeta grada obezbeđeno je oko 6.000 paketa hrane  u vrednosti od 9 miliona dinara koji su podeljeni  penzionerima sa najnižim penzijama  i drugim ranjivim kategorijama stanovništva koje se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad..

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker