Gradska hronika

Podaci prikupljeni putem UNICEF U-Report platforme značajan resurs za izradu Strategije za mlade u Pirotu

UNICEF U-Report platforma je jedan od načina na koji se prikupljaju podaci koji će se koristiti u procesu izrade Strategije za mlade u Pirotu. Strategija je osnovni dokument kojim se utvrđuje strateški pravac delovanja i javne politike u oblasti planiranja i sprovođenja omladinske politike. Podaci koji se prikupe anketiranjem mladih putem UNICEF U-Report platforme, polazna su osnova za definisanje  prioritetnih oblasti i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih Grada Pirota. Platforma, kojoj mogu da pristupe svi zainteresovani građani, predstavljena je članovima radne grupe za izradu Strategije, a relevantni podaci za dalju analizu prikupljaće se od mladih uzrasta između 15 i 30 godina.nikola rokvic pirot

 UNICEF U-Report je platforma koja na brz i efikasan način podstiče i omogućava angažovanje mladih, prikuplja informacije o pitanjima koja su za njih važna kroz ankete i podstiče donosioce odluka da uvaže stavove mladih u strategijama i planiranju. Platforma je pokrenuta u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta i zvanično predstavljena u novembru 2019. godine.

Kroz direktno prikupljanje i analizu stavova mladih, državne institucije, udruženja, međunarodne organizacije, mediji mogu da koriste rezultate anketa u svom radu na projektima, razvijanju propisa, politika i strategija kao i za analizu i merenje napretka u različitim oblastima koje se odnose na decu i mlade. U-Report je prisutan u 95 zemalja sveta, a 28 miliona mladih učestvuju u anketama.

Dosadašnja upotreba U-Report platforme u Srbiji pokazuje zainteresovanost mladih za teme koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja kao i mentalnog zdravlja, društvene saradnje u regionu, radnih praksi, volontiranja, obrazovanja, brige o životnoj sredini kao i tema u vezi sa klimatskim promenama, ali i o načinu izveštavanja medija o nasilju nad devojčicama. Dodatna prednost U-Report-a ogleda se u komuniciranju sa mladima u kriznim situacijama.

UNICEF zajedno sa partnerima radi na podizanju svesti o važnosti učešća mladih, a U-Report platforma pruža prostor za kontinuirano uključivanje mladih u procese donošenja odluka u zajednici.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker