Lokalna samouprava

Počinje realizacija projekta “Centar za pomoć i podršku porodici”

Gradu Pirotu odobrena su sredstva za realizaciju projekta “Centar za pomoć i podršku porodici” u okviru javnog poziva Programa Swiss PRO za podršku lokalnim samoupravama za sprovođenje usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice COVID – 19. Ovaj projekat realizovaće se u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Pirot. Tim povodom u narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora.Opstina Gradska uprava Pirot 3

Projekat obuhvata uvođenje savetodavno – terapeutske i socijalno – edukativne usluge u vidu pomoći pojedincima i porodicama u krizi, koje će doprineti poboljšanju menatlnog zdravlja kroz prevazilaženje psihosocijalnih prepreka i bolje integrisanje u zejednicu. Uspostavljeni info telefon će pružati informacije o pravima iz oblasti socijalne zaštite.

U okviru ovog projekta realizovaće se uspostavljanje Centra za pomoć i podršku porodici što podrazumeva opremanje samog Centra, individualni i grupni rad sa porodicom.

Trajanje projekta je devet meseci sa aktivnim pružanjem usluga socijalne zaštite od osam meseci.

Nakon završetka projekta nastojaće se da uspostavljeni Centar za pomoć i podršku porodici nastavi sa radom, odnosno da ova socijalna usluga bude pružana od strane Centra za socojalni rad Pirot kao usluga koja će biti dostupna svim građanima.

Projekat “Centar za pomoć i podršku porodici” realizuje se u okviru Programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SCGO)

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker