Gradska hronikaIZBORI 2023.

Počela prva faza izbornog ciklusa – Predaja izbornih listi, provera i utvrđivanje biračkih spiskova

Gradskoj  izbornoj komisiji  predata je danas prva izborna lista u Pirotu a odluku o prihvatanju Komisija je u obavezi  da donese u roku od 48 sati. U roku od 48 sati komisija je dužna da odluči o predatoj listi  da li je validna za proglašenje ili nije. Jovan Milenković, predsednik Gradske izborne komisije  kaže da ima dosta novina koje se odnose na proveru izborne liste u smislu  blagovremnosti i  kompletnosti dokumentacije. Komisija može da odbije ili odbaci određenu listu ili da naloži podnosiocu da otkloni određene nedostatke ukoliko ne postoji razlog za odbijanje ili odbacivanje. Rok za predaju listi je 20 dana pre održavanja izbora.

Izborne liste mogu podneti političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana. Grupu građana može da formira najmanje deset birača a sporazum o osnivanju mora da bude overen kod notara kao i koalicioni sporazum političkih stranaka. Za punu izbornu listu kandidata potrebno je najmanje 500 validnih saglasnosti birača koji podržavaju tu izbornu listu. Za liste koje imaju karakter nacionalne manjine  predviđeno je da svoje potpise daju najmanje 250 lica. Takve liste mogu da podnesu isključivo nacionalne političke stranake ili koalicije.  „To je novina koja je uvedena kako bi se sprečilo bespotrebno trošenje budžetskih para za finansiranje izbornog ciklusa i omogućava da učestvuju ozbiljne stranke i koalicije“ – kaže predsednik Gradske izborne komisije.

U ovoj prvoj fazi biračkog ciklusa birači  mogu da izraze svoje  aktivno i pasivno biračko parvo, da daju podnosiocima izbornih listi ili starnkama svoju podršku što potvrđuju svojim potpisima. Birači bi još trebalo da provere da li su uposani u biračke spiskove da bi mogli da ostvare svoje biračko pravo.

Biračko pravo na lokalnim izborima imaju svi  punoletni građani, poslovno sposobni koji imaju prebivalište na teritoriji grada Pirota. Mogu da glasaju i lica sa delimičnom poslovnom sposobnošću uz adekvatnu dozvolu Suda ali do sada, prema rečima Milenkovića, takvih slučajeva nije bilo.

Tačan broj birača u Pirotu još uvek nije utvrđen to će biti poznato u narednom periodu jer se građani sada javljaju i mogu da provere da li su upisani u birački spisak ili da prijave eventualnu promenu. Rok za zaključenje biračkog spiska i određivanje konačnog broja birača još uvek nije određen.

Još uvek nije poznat ni tačan broj biračkih mesta. Na prethodnim izborima na teritoriji grada Pirota bilo je 86 biračkih mesta. Razmatra se predlog da jedno ili dva biračka mesta umesto u OŠ „Vuk Karadžić“ bude u Kozaračkoj ulici, zbog broja birača koji tu žive. U roku od 10 dana komisija će doneti odluku o biračkim mestima.

Gradska izborna komisija ima 6 članova u stalnom sastavu i isto toliko  zamenika.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker