Lokalna samouprava

Počela izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom do 2033. godine

Usvajanjem Odluke o izradi Regionlnog plana upravljanja otpadom do 2033. godine nastavaljen je proces nadogradnje sistema upravljanja otpadom na teritoriji Pirotskog okruga, rekao je Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizm i stambeno komunalne delatnosti. Pešić podseća da je 2005. godine usvojena Strategija upravljanja otpadom za grad Pirot i okolne opštine, Babušnicu, Belu Palanku i Dimitrovgrad, krovnog dokumenta na osnovu kojeg je kasnije počela izgradnja Regionalne sanitarne deponije.

Tokom izrade Regionlnog plana upravljanja otpadom biće sitematizovani  podaci o količinama komunalnog otpada koji se prikupi u domaćinstvima,  industriji, o količinama ambalažnog, komercijalnog otpada  i opasnog otpada koji nastaje u industriji ili domaćinstvima. „Ovo je sada korak dalje, nadogradnja celokupnog sistema. Biće izrađen regionalni plan za grad Pirot i sve tri opštine u Pirotskom okrugu koji će sadržati sve bitne elemente za upravljanje otpadom“ – kaže načelnik Odeljenja za urbanizm i stambeno komunalne delatnosti.

Nosilac projekta je Grad Pirot a za realizaciju je zaduženo JKP Regionalna deponija. Za izradu plana Regionalna deponije je putem javne nabavke  izabrala konzorcijum Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i Enviro sistem Beograd. Nacrt Regionalnog plana očekuje  se na jesen a nakon javne rasprave  finalna verzija ide na saglasnost resornom ministarstvu u na usvajanje od strane odbornika Skupštine garda Pirota i opština Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker