Lokalna samouprava

Počela izrada Generalnog urbanističkog plana Grada Pirota. Popunjavanjem ANKETE, i građani Pirota mogu učestvovati u procesu izrade ovog važnog dokumenta

JP za planiranje i uređivanje gz, na osnovu odluke Skupštine grada Pirota, krenulo u izradu GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA PIROTA (GUP) za period 2024-2034. GUP je dugoročni i strateški plan prostornog razvoja koji sadrži generalna urbanistička rešenja sa namenama površina planiranih u građevinskom području, generalne pravce i koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu, podelu na celine za dalju plansku razradu urbanističkog plana i druge elemente od značaja za dalju razradu urbanističkog plana.

Panorama Pirota
Panorama Pirota
-Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u procesu izrade ovog dokumenta popunjavanjem inicijalne ankete gde mogu izraziti svoja mišljenja, potrebe, predloge i sugestije. Inicijalna anketa se nalazi na sajtu preduzeća www.jpplanpirot.rs , kao i na sajtu grada www.pirot.rs. Radni tim javnog preduzeća će u elaboratu za rani javni uvid ugraditi rezultate inicijalne ankete i prikupljeni radni materijal od važnosti za ovaj plan. Anketa je dostupna javnosti do 30.04.2023. godine-saopštili su iz JP za planiranje i izgradnju.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker