Lokalna samouprava

Plan održive urbane mobilnosti u Pirotu – Održana druga radionica za definisanje vizije

U Pirotu je u sredu, 17. jula 2019.godine, u hotelu „Ana lux“, održana druga radionica za definisanje vizije budućeg Plana održive urbane mobilnosti grada Pirota. Gradsko veće grada Pirota je u maju ove godine donelo Odluku o izradi Plana održive urbane mobilnosti. Ovo je Plan koji treba da ponudi rešenja za saobraćajne probleme u gradu.

Za razliku od drugih planova koji se izrađuju, ovaj plan uzima u obzir mišljenja i potrebe svih korisnika u gradu – ne samo vozača putničkih automobila, već i pešaka i biciklista, kao i korisnika javnog prevoza. Takođe, plan sagledava potrebe za kretanjem različitih društvenih grupa: mlađih i starijih sugrađana, roditelja sa malom decom, osoba sa invaliditetom i drugih. Upravo zato se umesto termina saobraćaj, koristi termin „MOBILNOST“.
Gradonačelnik je formirao radni tim koji će se baviti izradom Plana održive urbane mobilnosti. Na čelu Komisije je gradski većnik zadužen za poslove saobraćaja, Dejan Ranđelović. U sastav Radne grupe su ušli predstavnici različitih institucija: pored Gradske uprave, tu su predstavnici „Komunalca“, Sportskog centra, JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot, preduzeća „Tigar tyres“, saobraćajne policije i Tehničke škole. Izradu plana koordinira Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i inspekcijske poslove, Gradske uprave Pirot.


U dosadašnjem radu Radni tim je definisao ko su zainteresovane strane za izradu Plana, a na održanoj radionici je započet rad na definisanju vizije. Neki od osnovnih problema koji su do sada uočeni i za koje će Plan pokušati da da odgovore su: problem velikog broja putničkih automobila u gradu, parkiranje na javnim površinama i trotoarima i nepostojanje biciklističkih staza. Neke od prednosti grada Pirota koje su uočene i za koje se planira dalje unapređenje su: tradicija biciklizma, bezbednost saobraćaja, kvalitet zelenih površina i površine za rekreaciju, nove pešačke zone, bolja povezanost svih delova gradskog područja, kvalitetniji javni gradski saobraćaj. Plan će ponuditi i odgovore na neke izazove koji će se javiti u bliskoj budućnosti, kao što su na primer, električna vozila (bicikli, trotineti, automobili), deljenje automobila i druge usluge.
Izradu Plana održive urbane mobilnosti u Pirotu podržava Stalna konferencija gradova i opština, kroz projekat koji je finansiran od strane nemačke organizacije „GIZ“. Izrada Plana će trajati do marta naredne godine, a tokom septembra biće organizovan niz aktivnosti, između ostalog, biće sprovedena i anketa domaćinstava o potrebama i navikama kretanja u gradu. U septembru će biti organizovana i Evropska nedelja mobilnosti, manifestacija koju obeležavaju mnogi Evropski gradovi, a koja se u Pirotu obeležava poslednjih deset godina.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker