Lokalna samouprava

Pirot uskoro dobija još jedan strateški dokument koji će doprineti poboljšanju položaja mladih

U svečanoj sali GU Pirot održan je prvi sastanak radne grupe za izradu Strategije za mlade Grada Pirota koja se donosi na period od pet godina. Strategija za mlade predstavlja osnovni dokument javne politike, kojim se na celovit način utvrđuje strateški pravac delovanja i javne politike u oblasti planiranja i sprovođenja omladinske politike,  definiše prioritetne oblasti za mlade i aktivnosti koje odgovaraju na specifične potrebe mladih Grada Pirota. U republici Srbiji mladi čine oko 20% stanovništva a u Pirotu je ovoj kategoriji pripada  17 % populacije.

Pored mladih, sastanku su prisustvovali predstavnici relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koji će kroz predloge u radnoj grupi doprineti kreiranju ovog značajnog dokumenta. Partner u izradi Strategije za mlade Grada Pirota je Regionalna razvojna agencija Jug koja je učestvovala u izradi  Plana razvoja grada Pirota kao i u izradi Srednjoročnih planovarazvoja.

Nataša Andrejević iz RRA Jug kaže da već postoji tesna saradnju sa gradom Pirotom  u izradi strateških dokumenata  pa je izrada Strategije za mlade logičan  nastavak procesa. „Nastojaćemo da   kroz detaljnu sektorsku analizu mapiramo potrebe mladih Pirota. Inicijativa je krenula od lokalnih organizacija i Grada Pirota koji ima želju da donese politike koje će doprineti poboljšanju položaja mladih, sa ciljem da mladi ostanu u Pirotu i da oni koji su privremeno u drugim gradovima mogu da se vrate i da ovde imaju uslove da zadovolje svoje potrebe“ – kaže Andrejevićeva.

Ona ističe da je veoma  važno da postoji politika na nivou grada koju će donosioci odluka prepoznati i koju će sagledati  kroz budžet kako bi se određeni  projekti realizovali. Nije dovoljna samo želja, potrebna su nam sredstva, resursi za  realizaciju i potrebna je volja svih lokalnih aktera kako mladih, NVO, škola, obrazovnih institucija,  tako i  predstavnika lokalne samouprave da se uključe i da utiču na procese koji će doprineti poboljšanju mogućnosti za zapošljacvanje mlade, otvaranju  novih radnih mesta i slično. Imamo mnogo prostora da dajemo ideje i da radimo, poručila je Nataša Andrejević iz RRA Jug.

Iskustva RRA koja je  bila angažovana na izradi brojnih strateških dokumenata pokazuju da su najveći problemi mladih, koji su zajednički u celoj Srbiji, pored nezaposlenosti, odnose i na  uključivanje ove kategorije stanovništva  u procese koji doprinose poboljšanju njihovog položaja kao i slaba zainteresovanost da daju svoje ideje i da pokažu svoje mogućnosti. Strategija za mlade će biti dokument koji će predstavljati polaznu osnovu za rešavanje brojnih pitanja kao što je  pitanje bezbednosti mladih i socijalna komponenata na koju se u proteklom periodu nije obraćala dovoljna pažnja. „Lokalni mehanizmi koji se odnose na bezbednost ne samo u Pirotu nego i šire nisu ojačani, nisu dovoljno podržani, nemamo aktivna savetovališta za mlade, psihološka savetovališta. Izostaje edukacija mladih o različitim temama kao što je reproduktivno zdravlje, bezbednost mladih, korišćenje opijata i slično. Trebalo bi jačati kapacitete još u osnovnoj školi i srednjim školama kako bi mladi pre svega imali svest o ovim pojavama i kako bi mogli da pomognu i sebi i drugima ali i da doprinosili razvoju celokupne društvene zajednice“ – poručila je Nataša Andrejević iz RRA Jug.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker