Lokalna samouprava

Pirot primer dobre prakse kada je o realizaciji brojnih projekata poboljšanja energetske efikasnosti reč

Narednih godina ćemo ozbiljan novac uložiti u poboljšanje životne sredine, kazao je Vasić

Energetska efikasnost, koja se ne ogleda samo na ekonomskom planu, već se u velikoj meri prožima sa merama zaštite životne sredine, danas je jedan od prvih prioriteta u svetu. Grad Pirot, još pre nekoliko godina, definisao je jasne smernice podizanja kvaliteta u ovim oblastima i realizovao niz projekata u tom smislu. Energana Senjak radi na prirodni tečni gas, u školama je izmenjen način grejanja obnovljivim izvorima energije, sufinansira se obnova fasada zgrada, potpisan je ugovor o javno privatnom partnerstvu za zamenu stare ulične rasvete, osnovan je Budžetski fond za energetsku efikasnost i slično. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže da će uskoro i fizička lica u gradu, vlasnici individualnih domaćinstava, moći da dobiju sredstva za podizanje energetske efikasnosti.

Modernizacija ulične rasvete donosi velike uštede u novcu, ali se direktno odražava i na kvalitet životne sredine.

-Fasade zgrada se uveliko rekonstruišu i poboljšava njihova energetska efikasnost, ugrađuju se kalorimetri za svaki stan, sve to vodi uštedi toplotne energije i kontroli računa. Ušli smo u projekat zamene gradske rasvete led rasvetom. Sve to vodi do uštede ugljen dioksida. Ove godine ušli smo kao grad u RELOF projekat reforme lokalnih finansija. Zahvaljujući tome i individualna domaćinstva će moći da rade na poboljšanju energetske efikasnosti promenom stolarije, novim fasadama. Mi smo odvojili pet miliona dinara, nadam se da će Ministarstvo izdvojiti još toliko, vrlo brzo će javnost biti obaveštena o uslovima konkursa-kaže Vasić i dodaje:

Škole prelaze na biomasu

-Četiri škole su prešle na biomasu, energana je u ovom trenutku na gas, ali intenzivno razgovaramo o tome i da energana pređe na biomasu, zatim objekat Opšte bolnice koji se rekonstruiše bi takođe trebalo da dobija energiju od biomase. Radimo i na pošumljavanju zadnjih nekoliko godina a taj trend će se nastaviti. Ako svemu tome dodamo ono što radimo na Regionalnoj deponiji kada je reč o tretiranju otpada, zatim sa Vodovodom kada je reč o kapitalnoj investiciji – izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nameće se zaključak da Pirot ozbiljan novac ulaže u poboljšanje životne sredine-kazao je Vasić.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker