Gradska hronika

“Pirot od turske kasabe do modernog grada” – naučni skup u Pirotu

Povodom 140 godina od Berlinskog kongresa, sticanja nezavisnosti Srbije i pripajanja Pirota Kneževini Srbiji i 100 godina od završetka Prvog svetskog rata u Pirotu će 12. oktobra 2018. godine biti održan naučni skup PIROT OD TURSKE KASABE DO MOREDNOG GRADA – PREKO BERLINA I VERSAJA u Svečanoj sali gradske skupštine.

Organizator naučnog skupa je Udruženje istoričara Pirota uz podršku Istorijskog arhiva u Pirotu i Gradske uprave Pirot kao generalnog pokrovitelja manifestacije. Tokom naučnog skupa javnost će imati prilike da čuje izlaganja dvadeset istoričara sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta u Nišu, Balkanološkog instituta, Instituta za noviju istoriju Srbije i istoričara iz Pirota. Svi radovi učesnika skupa biće objavljeni u Zborniku radova sa naučnog skupa Pirot od turske kasabe do modernog grada, čija će promocija biti upriličena u subotu, 13. oktobra 2018. godine sa početkom u 18 sati u čitaonici Narodne biblioteke u Pirotu. Izdavač pomenutog zbornika je Istorijski arhiv u Pirotu.

Satnica radnog dela naučnog skupa Pirot – od turske kasabe do modernog grada, preko Berlina i Versaja

10 30, Protokolarno otvaranje skupa
11 00 – 13 00, Prva sesija, predsedavajući dr Momčilo Isić, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu

11 00, MA Aleksandar Savić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Na granici Kneževine Srbije: Pirotska kaza (1839-1856)
11 10, MA Nino Delić, istraživač-saradnik, Istorijski institut u Beogradu
Pirot i Pirotska kaza od polovine 19. veka do oslobođenja. Upravni sistem, demografska i privredna statistika
11 20, Prof. dr Slaviša Nedeljković, Filozofski fakultet u Nišu
Školovanje srpske dece iz Stare Srbije u prosvetnim zavodima Kneževine Srbije od 1842. do 1868. godine
11 30, MA Igor Stamenović, Gimnazija u Pirotu
Podizanje crkve Roždestva Hristovog i Saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Pirotu
11 40, Saška Velkova, muzejski savetnik, Muzej Ponišavlja u Pirotu; Mila Panajotović viši kustos, Muzej Ponišavlja u Pirotu
Iščezla islamska zdanja Pirota
11 50, Prof. dr Suzana Rajić, Filozofski fakultet u Beogradu
Misija generala Nikitina u Srbiji 1876/1877. godine
12 00, MA Danijel Radović, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovan Ristić i pitanje ulaska Srbije u drugi rat sa Turskom 1877. godine
12 10, Prof. dr Miloš Jagodić, Filozofski fakultet u Beogradu
Međunarodni aspekt agrarnog pitanja u Srbiji (1880-1882)
12 20, Predrag Vidanović, Istorijski arhiv u Pirotu
Uspostavljanje srpske vlasti na teritoriji Pirotskog okruga nakon oslobođenja od Turaka
12 30, MA Jelena N. Radosavljević, istraživač-saradnik, Balkanološki institut u Beogradu
Nišavska eparhija od oslobođenja do Berlinskog kongresa
12 40 – 13 00, Diskusija

13 00 – 14 00, Pauza za ručak

14 00 – 16 00, Druga sesija, predsedavajući prof. dr Slaviša Nedeljković, Filozofski fakultet u Nišu
14 00, Prof. dr Momir Samardžić, Filozofski fakultet u Novom Sadu
Stevo Petranović kao Mihailo Mihailović: delatnost Steve Petranovića u Pirotskom kraju posle Berlinskog kongresa
14 10, Dr Aleksandra Vuletić, naučni saradnik, Istorijski institut u Beogradu
Demografske karakteristike stanovništva novih okruga u vreme prisajedinjenja Kneževini Srbiji
14 20, MA Kristina Pavlović, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Finansije novih krajeva Srbije (1878-1884)
14 30, MA Marija Kralj
Zemljoradnja Pirotskog okruga od oslobođenja do početka XX veka
14 40, Davor Lazarević, Gimnazija u Pirotu
Susreti u prolazu – dva stranca na službi u Pirotu osamdesetih godina 19. veka
14 50, Dr Uroš Šešum, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Pirot u srpsko-bugarskom ratu 1885-1886. i preki sud za Okrug pirotski
15 00, MA Miroslav Radivojević, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Srbija i Bugarska na početku Prvog svetskog rata
15 10, Dr Momčilo Isić, naučni savetnik, Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu
Osnovne škole u Pirotskom okrugu za vreme Prvog svetskog rata
15 20, MA Tomislav Marković
Caribrodski i Bosiljgradski srez (1920 – 1924)
15 30, Dr Jasmina Milanović, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu
Podružina Ženskog društva u Pirotu i Ćilimarska škola (1904-1941)
15 40 – 16 00, Diskusija

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker