Lokalna samouprava

Pirot nastavlja sadnju drveća i ozelenjavanje – Drvored pored staze ka Bolnici, sadnja crnog bora na Sarlahu

Tokom 2023. godine lokalna samouprava grada Pirota realizovaće četiri projekta koji imaju za cilj sadnju različitih vrsta drveća na nekoliko lokacija. Projekti će se realizovati prema Programu korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta na teritoriji grada Pirota. Ukupno, u te svrhe biće utrošena dva miliona dinara.leto stara planina šuma

Prvi projekat podrazumeva formiranje drvoreda pored pešačke staze prema Opštoj Bolnici u dužino od oko 500 metara. Na tom potezu zasadiće se 43 sadnice poljskog jasena vrednosti 405 hiljada dinara. Drugi priojekat obuhvata lokalitet Sarlaha, gde je predviđeno pošumljavanje površine od 4,7 hektara crnim borom u vrednosti od 770 hiljada dinara. Prema projektu pošumljavanja i ozelenjavanja javnih površina oko novoizgrađenog terena sa veštačkom travom predviđena je sadnja 31 sadnice poljskog jasena vrednosti 300 hiljada dinara, a poslednji projekat se odnosi na pošumljavanje u selu Držina, takođe, oko fudbalskog terena gde će se zasaditi 45 sadnica lipe i 40 komada dekorativnog šiblja i žbunja. Vrednost ovog projekta je 518 hiljada dinara.

Tokom ove godine planirani poslovi ući će u plan javnih nabavki, a izveštaj o trošenju sredstava lokalna samouprava će dostaviti nadležnom ministarstvu.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker