Lokalna samouprava

Pirot je lider u Srbiji prema aktivnostima na očuvanju životne sredine. Grad nije dao nikakvu saglasnost za geološka istraživanja nalazišta bakra i zlata na svojoj teritoriji

Polazeći od učestalih, neutemeljenih i tendencioznih tekstova koji se u poslednjih nekoliko dana pojavljuju u pojedinim lokalnim medijima i na društvenim mrežama, a koji su vezani za geološko istraživanje rude zlata i bakra, Grad Pirot izdaje sledeće SAOPŠTENJE.

gradska izborna komisija grad pirot

“Nisu istiniti navodi pojedinih političkih subjekata da je Grad Pirot izdao bilo kakve saglasnosti za istraživanje na teritoriji Pirota. Takođe, nisu istiniti navodi da je gradonačelnik tri godine upoznat sa interesovanjem privrednih subjekata za istraživačke radnje geološkog tipa na teritoriji grada. Zlonamerne su tvrdnje da lokalna samouprava štiti interese multinacionalnih kompanija i da namerno ne informiše javnost.

Pre svega, podsećamo na činjenicu da je Grad Pirot jedan od lidera u realizaciji projekata koji se tiču zaštite životne sredine i da se u Pirotu na sistematski način čuva zdravlje građana. Projekti koji su realizovani u oblasti upravljanja otpadom, gašenja toplana po naseljima i zamene energenata sa mazuta na gas u energani, projekti u oblasti pošumljavanja, projekti izrade prečišćavača otpadnih voda, projekti izrade i obnavljanja kanalizacione mreže, projekti merenja kvaliteta vazduha i mnogi drugi dokazuju da grad vodi računa o zdravoj životnoj sredini na način na kome mogu pozavideti mnoge lokalne samouprave. To svedoče i interesovanja resornog ministarstva, kao i priznanja mnogih ambasada za dostignuća u ovoj oblasti.

izvor kale sarhal

Na žalost, politička borba pojedinaca i grupa sve napore grada u ovoj oblasti pokušava da prikrije fabrikovanjem afera i uznemiravanjem javnosti po ovom i te kako politički isplativom pitanju. Sada je na red došlo rešenje koje je resorno ministarstvo izdalo privrednom subjektu, a koje dozvoljava istraživanje određenog prostora na teritoriji Pirota. U vezi sa tim obaveštavamo javnost da Grad Pirot nije dao nikakvu saglasnost već mišljenje u okviru kojeg se nalaže privrednom subjektu da rezultate istraživanja dostavi gradskoj upravi kako bi ona bila uzeta u obzir u izradi daljih planskih dokumenata.

Javnost treba da zna da istraživanje nikako ne znači i izgradnju rudnika i sigurnu eksploataciju rude. Takođe, privatni vlasnici parcela u opisanom području moraju biti pitani pre bilo kakve intervencije na njihovoj imovini i njihovo dopuštenje je takođe neophodno za bilo kakvo istraživanje. Ukoliko dođe do istraživanja 15 dana pre bilo kakvih radova lokalna samouprava mora biti obaveštena, što se nije desilo. Važno je reći da se 95% istraživanja ne završi eksploatacijom. Grad Pirot ima mehanizam da ne dozvoli eksploataciju čak i da bilo ko bude zainteresovan za istu. U proteklim godinama vršena su razna istraživanja iz različitih oblasti i do sada nijedno nije privuklo pažnju javnosti.

Sam čin istraživanja može biti i dobar doprinos za saznanja u oblasti nauke i informacija o sastavu tla na teritoriji grada. Važno je reći i to da celokupni postupak izdavanja dozvola za istraživanje i eventualnu eksploataciju vodi resorno ministarstvo po Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, ali to ne znači da grad neće reagovati ukoliko se na bilo koji način bude dovela u pitanje zdrava životna sredina i zdravlje ljudi. U vezi sa ovim postupkom naglašavamo da se niko od zvaničnih predstavnika Grada Pirota nije sastajao ni formalno, ni neformalno sa predstavnicima kompanije koja je zainteresovana za istraživanje što zajedno sa ostalim činjenicama dokazuje da je zlonameran pokušaj da se grad i njegovi predstavnici uvuku u fabrikovane priče i zavereničke teorije od strane onih koji „imaju tapiju“ na borbu za zdravu životnu sredinu.

Grad Pirot je u prošlosti brinuo o zdravoj životnoj sredini isto kao što brine i danas, isto kao što će brinuti i u budućnosti. Građanima Pirota poručujemo da se o njima, njihovom zdravlju i njihovim interesima brinu ozbiljni ljudi i da ne veruju onima kojima nedostaju teme kako bi se na političkoj sceni grada po svaku cenu održali” – navodi se u saopštenju Uprave grada Pirota

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker