Lokalna samouprava

Piroćanci veoma zainteresovani za Plan razvoja svog grada, uskoro javna rasprava o ovom dokumentu

Izrada Plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine , kao jednog od najvažnih urbanističkih dokumenata, počela je u oktobru prošle godine usvajanjem Odluke o pristupanju izrade ovog dokumenta na sednici Skupštine grada. Ubrzo posle toga kaže, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Marija Đošić formirane su radne grupe prema prioritetnim oblastima. Zbog epidemiološke situacije izrada Plana trajala je nešto duže jer se radilo onlajn, bez direktne komunikacije sa članovima radnih grupa.  

Ono što je bitno, kaže Marija Đošić, jeste da su postignuti planirani rezultati. Urađen je Nacrt plana koji je veoma kompletan i sadržajan.

“Najbitnije je to da smo Plan uradili prema datim instrukcijama i u skladu sa Zakonom o planskom sistemu koji je doneo mnogo novina u izradi strateških dokumenata. Poštovana je metodologija izrade, a u tome su nam mnogo pomogle naše kolege iz Regionalne razvojne agencije “Jug”. Imali smo kao prioritete četiri oblasti. To su unapređenje javne uprave, društvene delatnosti, razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine, i privredni razvoj. U okviru svake od ovih oblasti imali smo radne grupe na čelu sa koordinatorima. Članovi radne grupe bili su, pre svega, predstavnici institucija, javnog nevladinog sektora, privrednog sektora, obrazovnih institucija, odnosno svih nosilaca lokalnog razvoja. Krenuli smo sa osnovnim, a to je vizija razvoja grada, šta je ono što planiramo da u narednih sedam godina uradimo, zatim su definisani ciljevi i na kraju je napravljen predlog projekata pomoću kojih se realizuju zadati ciljevi” – rekla je Đošićeva.

Pirot iz vazduha
Pirot iz vazduha

Ovo su zapravo obavezni elementi koje Plan razvoja lokalne zajednice mora da sadrži. Međutim, postojala je i kreativna sloboda u smislu predloga projekata koji bi značajno unapredili u datim oblastima lokalnu zajednicu.

“Veoma je bitno u uzradi ovog dokumenta da imate dvosmernu komunikaciju, bilo da su to institucije, privredni i nevladin sektor, građanstvo, jako je bitno da se čuje taj glas i ispita potreba šta je to što garđaninu Pirota treba u njegovoj neposrednoj okolini, i mislim da je to dobar input za izradu ovakvih dokumenata. Mi smo pozivali građanstvo, imali smo i javne konsultacije onlajn, ali zaista me raduje da smo došli do trenutka da je dokument sada na javnoj raspravi od 1. do 21. juna. Za sada već imamo reakcije građana koji se aktivno uključuju, što znači da čitaju dokument i da se interesuju”.

Šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Pirota, Marija Đošić, je dodala da će 11. juna u velikoj sali Skupštine grada, sa početkom u 11 časova, biti održana javna rasprava povodom Plana razvoja grada. Uputila je poziv svima koji su zainteresovani da se aktivno uključe u raspravu, da daju svoj komentar i stav o ovom krovnom dokumentu koji sadrži sve ono što je prepoznato kao bitno za razvoj grada.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker