Lokalna samouprava

Ove godine 5,75 milijardi dinara za podršku poslodavcima i nezaposlenim

Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva – konkursa, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je 5, 75 milijardi dinara, od čega se 550 miliona dinara izdvaja za osobe sa invaliditetom.nacionalna sluzba zaposljavanja u pirotu

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.
Većina javnih poziva – konkursa biće otvorena do 30. novembra 2021. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar 2021. godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja 2021. godine.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica, ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem, saopštili su u Filijali Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za
zapošljavanje – www.nsz.gov.rs.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker