Lokalna samouprava

Osnivanje fakulteta i promena obrazovne strukture preduslov za dobro plaćene poslove i kvalitetna zanimanja

Za različite programe zapošljavanja iz budžeta grada Pirota ove godine izdvojeno je preko 20 miliona dinara. Mogućnost zapošljavanja postoji i preko programa koji se realizuju u saradnji sa UNOPS- om i HELP-om. Uprkos izdavajanju za programe zapošljavanja, obrazovna i starosna struktura radne snage  na  tržištu rada u Pirotu, nije povoljna. Sa srednjom stručnom spremom je oko 40% nezaposlenih  dok čak 38% nema završenu ni srednju školu. Osnivanje fakulteta, za koji se zalaže gradonačelnik Pirota, može značajno da promeni ovu sliku.

Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić, kaže, da sa  Privrednim savetom grada analizira mogućnosti i predloge koji bi i poslodavcima i nezaposlenima bile od koristi. „Utisak je da postoji disproporcija između tvrdnji poslodavaca da nemaju dovoljan broj radnika  i nezaposlenih koji  kažu da nema posla.  Zato smo uveli niz programa kao što je program stručne prakse, program samozapošljavanja i to iz dva izvora – jedan preko reintegracije, programa koji realizujemo sa UNOPS – om, koji će finansirati preko 30 zahteva“ – kaže gradonačelnik i dodaje da  je Grad već finansirao 33 zahteva preko NSZ gde svaki čovek koji želi da pokrene svoj biznis dobija podršku od  300.000 dinara. On podseća i na mogućnosti koje nude drugi programi poput programa prekvalifikacije koji UNOPS radi za dvadesetak lica  i još toliko iz budžeta grada Pirota kao i program obuke  za poznatog poslodavca kako bi se usaglasile potrebe poslodavaca i radne snage koja možda nema odgovarajuće kvalifikacije i program javnih radova.

U proteklih desetak ciklusa sa Helpom  preko 500 porodica dobilo je podršku za pokretanje  sopstevnog biznisa. „Ako je pola tih biznisa opstalo mi smo sa njima praktično otvorili jednu fabriku srednje veličine sa preko 200 zaposlenih“ – kaže gradonačelnik Pirota i dodaje da su ove godine  podeljena 24 plastenika, to su poslovi koji omogućavaju ljudima da dođu do dodatnih prihoda, da proizvedu za sebe i da imaju viška za tržište.

Gradonačelnik ističe da je najvažniji zadatak u toj oblasti je osnivanje fakulteta jer starosna i obrazovna struktura radne snage na tržištu nije idealna. „Ako želimo dobra zanimanja, ako želimo visoko plaćene poslove, ako želimo dobre poslodavce moramo da menjamo obrazovnu strukturu. Zato moramo da imamo fakultet u Pirotu. Radimo na tome iako je letnja pauza, mi smo već dobili pozitivno mišljenje o  otvaranju fakulteta od Senata iz Niša. Sledi izrada studije izvodljivosti kako bi se videlo da li je ovom području potreban fakultet i  da li treba da bude baš u Pirotu. To ćemo uraditi u narednih nekoliko meseci i nadam se da ćemo Vladi Srbije isporučiti poziitivne rezultate jer je Vlada Srbije ta koja donosi odluku o osnivanju fakulteta u okviru nekog univerziteta“ – kaže gradonačelnik Pirota, Vladan vasić.

On veruje  da  će priča oko otvaranja fakulteta biti uspešno realizovana i da će možda već od 2024/25. školske  godine Pirot dobiti fakultet.  Prema njegovim rečima već su ga kontaktirali  i drugi gradonačelnici i načelnici okruga,  poput Prokuplja i Kruševca koji, takođe, žele  fakultete na svojim teritorijama a da sa druge strane Univerzitetu u Nišu fali  Fakultet političkih nauka i fakultet za turizam i hotelijerstvo.

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker